ILVO in de vakpers

30.01.2017 - geVILT

Geraken open ruimte en landbouw uit de hoek waar de klappen vallen?

Als kader voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen is sinds 1997 het Ruimtelijk Structuurplan van kracht. Het gewestplan is nog 20 jaar ouder en kleurde alle percelen in volgens hun bestemming, maar veel visie op de toekomstige ruimtelijke ordening ging daar niet van uit. Inmiddels zijn we 2017, sta...
lees meer ...

27.01.2017 - Management & Techniek

Intacte staarten, de Zweedse aanpak

Dossier Staartbijten en welzijn bij varkens 'Bijtgedrag is geen onoverkomelijk probleem' - Suzy Van Gansbeke, Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij; Karlien De Paepe, Vlaamse overheid, Departement LNE & Sarah De Smet, Varkensloket 'Staartletsels- en huidscore voorspellen welzijn' ...
lees meer ...

27.01.2017 - Management & Techniek

Nieuwe ziekten en plagen bij aardappelen

Op de contactdag aardappelen die ILVO half november organiseerde, kwamen behalve nematoden en bacteriën ook andere courante en mogelijk nieuwe ziekten en plagen aan bod. - Patrick Dieleman
lees meer ...

26.01.2017 - VILT

Bieden aromahop, quinoa, soja en insecten potentieel?

Onderzoeksinstituut ILVO en het Departement Landbouw en Visserij organiseerden tijdens Agriflanders een studiedag over nieuwe trends in voeding. Is er geld mee te verdienen? Wat komt er bij kijken? En waar kunnen geïnteresseerden terecht voor steun, begeleiding en kennis? Gisteren stonden we al...
lees meer ...

25.01.2017 - VILT

Marktdifferentiatie en korte keten 2.0 als nieuwe trend

Landbouw en voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De betrokken sectoren en ook de overheid raken steeds meer van die overtuiging doordrongen. Getuige daarvan de naamsverandering van ILVO naar ‘instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek’ en de aandacht voor voeding...
lees meer ...

23.01.2017 - geVILT

Klimaat en bodem. Koolstofopslag onder grasland

Er is nog ruimte voor koolstofopslag onder grasland in Vlaanderen, en dus kan grasland een sterke troef worden in de strijd tegen klimaatverandering. Uit de meest recente publicatie van de Bodemkundige Dienst van België (BDB, Tits et al. 2016) blijkt dat het koolstofgehalte van 55 procent van d...
lees meer ...

18.01.2017 - VILT

Varkensloket viert 1.000ste digitale abonnee

Op Agriflanders werd zondag de 1.000ste inschrijver op de nieuwsbrief van het Varkensloket in de bloemetjes gezet. Het Varkensloket bestaat sinds 2012 en verspreidt via haar nieuwsbrief vier keer per jaar informatie, recente onderzoeksresultaten en nieuws naar Vlaamse varkenshouders. De organisatie ...
lees meer ...

17.01.2017 - VILT

"Reconversie van landbouwbedrijf moet aantrekkelijker"

De ruimtelijke concurrentie in het volgebouwde en versnipperende Vlaanderen baart ook de landbouwer zorgen. Is er morgen nog ruimte om te boeren? Dat was de centrale vraag van de studiedag die het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) organiseerde in de marge van landbouwbeurs Agriflanders. Het was vooral ...
lees meer ...

13.01.2017 - VILT

ILVO heet voortaan ‘voor landbouw, visserij én voeding'

ILVO blijft ILVO, maar wijzigt zijn baseline naar ‘instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek’. Dit omdat de buitenwereld zich niet altijd bewust is van het feit dat ILVO ook onderzoek uitvoert naar voeding. Zo’n 80 personeelsleden zijn er dagelijks mee bezig, in de F...
lees meer ...

13.01.2017 - VILT

Hoeveverwerkers krijgen nu ook subsidies voor advies

Hoeveverwerkers of landbouwers met ambitie in de verwerking kunnen voortaan ter waarde van 1.500 euro gratis advies, analyses en hulp bekomen van ILVO-experts. Minister van Landbouw Joke Schauvliege maakt dit mogelijk via het KRATOS-adviessysteem van het Departement Landbouw en Visserij. Op die mani...
lees meer ...

Pagina 9 van 30Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Volgende   Laatste