ILVO in de vakpers

13.06.2017 - VILT

Groenteafval verdient beter dan valorisatie als voeder

Vlaanderen boekt vooruitgang in de strijd tegen voedselverlies. In de recent gepubliceerde monitor scoort de agrovoedingsketen sterk op het valoriseren van voedselreststromen, voornamelijk als diervoeder. Maar je kan voor reststromen als groenten die tjokvol nuttige stoffen zitten nog andere, meer h...
lees meer ...

29.05.2017 - geVILT

Quinoa - Vlaamse praktijkonderzoekers krijgen quinoateelt in de vingers

De rijst van de Inca’s noemen ze het in Zuid-Amerika. In het Nederlands taalgebied heet het ook gierstmelde. De Latijnse benaming is Chenopodium quinoa. Quinoa is in elk geval in het westen aan een vrij spectaculaire opmars bezig. Er zijn meerdere redenen waarom de landbouw en ook het landbouw...
lees meer ...

29.05.2017 - VILT

ILVO en proefcentra stellen lokale quinoateelt op punt

Zo nieuw als quinoa voor onze contreien is, zo lang wordt het al geteeld in Zuid-Amerika. Er zijn zelfs sporen van quinoateelt bij de precolumbiaanse volkeren in de Andes uit 5.000 vóór Christus. Het gewas is weinig veeleisend, maar dat betekent niet dat Vlaamse boeren er meteen mee aa...
lees meer ...

22.05.2017 - VILT

Vlaamse aquacultuur krijgt nieuwe impuls

Met subsidies voor vier innovatieve onderzoeksprojecten wil Vlaams minister Joke Schauvliege de Vlaamse aquacultuur een duw in de rug geven. Het gaat om twee projecten voor aquacultuur op het land en twee in zee. Het geld gaat onder meer naar een haalbaarheidsstudie en een project dat onderzoekt in ...
lees meer ...

18.05.2017 - VeeteeltVlees

Inkuilen of composteren verbetert de mestkwaliteit

Het verbod in Vlaanderen om stalmest los op te slaan of zelfs te composteren op de kopakker deed menig veehouder knarsetanden. De milieuregel noopte tot investeren in mestopslag op het bedrijf. Het ILVO deed onderzoek naar het stikstofuitspoelingsverlies bij opslag van stalmest op de kopakker. Volge...
lees meer ...

11.05.2017 - VILT

Studie veehouderij en gezondheid besproken in parlement

De literatuurstudie van de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) en het bijbehorende tv-optreden openden in Vlaanderen het debat over veehouderij en gezondheid. WMF richtte zich rechtstreeks tot de beleidsmakers, met resultaat want ook in het Vlaams Parlement werd de kwestie geagendeerd. Volksvertegenw...
lees meer ...

10.05.2017 - VILT

Internationale workshop rond spuittechniek fruit

Van 10 tot 12 mei vindt aan de Universiteit Hasselt Supofruit plaats, een internationale workshop rond gewasbescherming voor fruit, een organisatie van pcfruit in samenwerking met ILVO en KU Leuven. Supofruit wordt tweejaarlijks georganiseerd, telkens in een ander fruitproducerend land. Aan het semi...
lees meer ...

28.04.2017 - VILT

Natuurlijke ventilatie koeienstal moeilijk te berekenen

Het ontwikkelen van een accurate, snelle én goedkope methode voor het meten van het ventilatiedebiet in natuurlijk geventileerde koeienstallen is een enorme uitdaging. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Gerlinde De Vogeleer (UGent/ILVO). “We kunnen goede rekenmodellen opstellen ...
lees meer ...

25.04.2017 - VILT

WMF waarschuwt voor veeconcentratie in West-Vlaanderen

Op de regionale tv-zender Focus|WTV neemt de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) de intensieve veehouderij op de korrel. De reportage start met buurtbewoners die klagen dat de grote kippenstal in hun achtertuin niet thuishoort in landbouwgebied maar op een industrieterrein en poneert vervolgens dat d...
lees meer ...

24.04.2017 - geVILT

Wat stallucht wel en niet doet met de gezondheid van omwonenden

Wetenschappelijke literatuur geeft stof tot nadenken Ngo’s en buurtcomités ventileren de jongste tijd hun bezorgdheid over de veronderstelde negatieve invloed van (grotere) pluimvee- of varkensstallen op de gezondheid van omwonenden. Er wordt met name gewezen op de uitstoot van fijn st...
lees meer ...

Pagina 9 van 30Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Volgende   Laatste