ILVO in de vakpers

10.07.2017 - VILT

Vlaams soja-areaal zal samen met de teeltkennis groeien

De meeste landbouwgewassen hebben geleden onder de droogte, niet de soja want die staat er prachtig bij op Vlaamse velden. Soja, in Vlaanderen? Een vijftal akkerbouwers experimenteren met de teelt, niet op eigen houtje maar op vraag van afnemer Alpro en in nauw contact met toeleverancier AVEVE. De g...
lees meer ...

29.06.2017 - VILT

Meer ruimte voor agro-ecologie in landbouwopleidingen

‘Agro-ecologie’ is een nog vrij onbekend en moeilijk te vatten begrip, ook voor landbouwers. Dat blijkt uit onderzoek dat ILVO in opdracht van het Departement Omgeving gedurende twee jaar uitvoerde. Om de kennis over agro-ecologie en de praktische toepassing bij huidige en toekomstige la...
lees meer ...

29.06.2017 - VILT

Alpro en AVEVE maken van lokale soja een realiteit

De introductie van maïs in de jaren ’60 en ’70 zorgde voor een kleine aardverschuiving in de Vlaamse landbouw. Nu staan we voor een nieuwe mijlpaal, zegt minister Joke Schauvliege, want in geen tijd is er in Vlaanderen een sojaketen uitgebouwd. Met dank aan Alpro en AVEVE die er sam...
lees meer ...

20.06.2017 - VILT

Vlees met berengeur kan toch gevaloriseerd worden

De varkensketen heeft zichzelf de uitdaging gesteld om tegen 2018 te stoppen met castreren. Vanaf volgend jaar zullen vleesverwerkende bedrijven dus geconfronteerd worden met vlees van immunocastraten of intacte beren. Bedrijven die kiezen voor intacte beren, zullen af en toe een ‘stinker&rsqu...
lees meer ...

19.06.2017 - VILT

Stoppen met castreren: is de varkensketen er klaar voor? Varkensloket stelt stand van zaken op tijdens studiedag

De varkenshouderij heeft zich geëngageerd om tegen januari 2018 te stoppen met het chirurgisch castreren van biggen. Nu die deadline nadert, vond het Varkensloket de tijd rijp voor een stand van zaken. “Hoe ver staan we en vooral: zijn we er klaar voor?”, was de hamvraag van een stu...
lees meer ...

13.06.2017 - VILT

Groenteafval verdient beter dan valorisatie als voeder

Vlaanderen boekt vooruitgang in de strijd tegen voedselverlies. In de recent gepubliceerde monitor scoort de agrovoedingsketen sterk op het valoriseren van voedselreststromen, voornamelijk als diervoeder. Maar je kan voor reststromen als groenten die tjokvol nuttige stoffen zitten nog andere, meer h...
lees meer ...

29.05.2017 - geVILT

Quinoa - Vlaamse praktijkonderzoekers krijgen quinoateelt in de vingers

De rijst van de Inca’s noemen ze het in Zuid-Amerika. In het Nederlands taalgebied heet het ook gierstmelde. De Latijnse benaming is Chenopodium quinoa. Quinoa is in elk geval in het westen aan een vrij spectaculaire opmars bezig. Er zijn meerdere redenen waarom de landbouw en ook het landbouw...
lees meer ...

29.05.2017 - VILT

ILVO en proefcentra stellen lokale quinoateelt op punt

Zo nieuw als quinoa voor onze contreien is, zo lang wordt het al geteeld in Zuid-Amerika. Er zijn zelfs sporen van quinoateelt bij de precolumbiaanse volkeren in de Andes uit 5.000 vóór Christus. Het gewas is weinig veeleisend, maar dat betekent niet dat Vlaamse boeren er meteen mee aa...
lees meer ...

22.05.2017 - VILT

Vlaamse aquacultuur krijgt nieuwe impuls

Met subsidies voor vier innovatieve onderzoeksprojecten wil Vlaams minister Joke Schauvliege de Vlaamse aquacultuur een duw in de rug geven. Het gaat om twee projecten voor aquacultuur op het land en twee in zee. Het geld gaat onder meer naar een haalbaarheidsstudie en een project dat onderzoekt in ...
lees meer ...

18.05.2017 - VeeteeltVlees

Inkuilen of composteren verbetert de mestkwaliteit

Het verbod in Vlaanderen om stalmest los op te slaan of zelfs te composteren op de kopakker deed menig veehouder knarsetanden. De milieuregel noopte tot investeren in mestopslag op het bedrijf. Het ILVO deed onderzoek naar het stikstofuitspoelingsverlies bij opslag van stalmest op de kopakker. Volge...
lees meer ...

Pagina 9 van 30Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Volgende   Laatste