ILVO in de vakpers

24.02.2017 - Management & Techniek

Dossier: Vleesvee, op zoek naar groei

Dit dossier gaat over groei, een belangrijk aandachtspunt in de vleesveehouderij. Het eerste artikel gaat specifiek over de karkasgroei van afgemeste stieren. We presenteren een proef die liep op het ILVO en die de prestaties vergelijkt van dikbilkalveren die opgefokt werden met kunstmelk op basis v...
lees meer ...

24.02.2017 - Proeftuinnieuws

Energieschermen tegen het licht gehouden

Energieschermen zijn ontwikkeld om de serre beter te isoleren en de warmte in de kas te houden. Maar schermen nemen licht weg en dat beperkt hun gebruik. Uit ons onderzoek blijkt dat sommige plasticfolies wel veel licht doorlaten en ook uitstekende isolerende eigenschappen hebben, als ze op de juist...
lees meer ...

24.02.2017 - Proeftuinnieuws

Erosie in preiteelt op ruggen aan banden gelegd

Om in ruggenteelten op erosiegevoelige percelen het afspoelen van water, vruchtbare grond, meststoffen en pesticiden te voorkomen, komt het erop aan de bodem in de tussenrug zoveel mogelijk te verruwen om zodoende de infiltratiecapaciteit te verhogen. Dit kan je doen met drempeltjes, zoals in de aar...
lees meer ...

24.02.2017 - VILT

Antibioticaresidu opsporen voor het in varkensvlees zit

Onderzoeksinstituut ILVO heeft op vraag van de Belgische vleesindustrie een methode uitgewerkt om op basis van varkensspeeksel te bepalen of er antibioticaresiduen zijn. Dat speeksel wordt handig verzameld door een stukje touw in het hok van slachtrijpe varkens te hangen en dit vervolgens uit te kni...
lees meer ...

17.02.2017 - VILT

Opent index voor melkkoeienwelzijn perspectieven?

Het welzijn van melkvee kan voortaan op een efficiënte en betrouwbare manier worden bepaald dankzij de flexibele en relatief snel uitvoerbare index die werd ontwikkeld door ILVO-UGent onderzoekster Sophie de Graaf. Dat biedt perspectieven, want melkveebedrijven met goede welzijnsscores kunnen z...
lees meer ...

15.02.2017 - VILT

"Belast zonevreemde activiteiten in landbouwgebied"

Op het landbouwbedrijf van vleesveehouder en akkerbouwer Olivier Van Look in Ekeren organiseerde de provincie Antwerpen een sensibiliseringsevent rond de verkaveling van het platteland en het daaraan gekoppelde verlies van landbouwgrond. Dat de urgentie van die denkoefening sterker aanwezig in Antwe...
lees meer ...

13.02.2017 - VILT

Overleeft de boer de vierde industriële revolutie?

Op de inmiddels vijfenvijftigste studiedag van de vakgroep Landbouweconomie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent werd een dag lang nagedacht over de impact van de vierde industriële revolutie op de landbouw. Er was de stoommachine, de eerste elektrisch aangedreven productie...
lees meer ...

10.02.2017 - Proeftuinnieuws

Twee operationele groepen rond smart farming opgericht

In september vorig jaar zijn twee operationele groepen rond smart farming van start gegaan: Controlled Traffic Farming en SOCROSense. Met operationele groepen wil het Departement Landbouw en Visserij de interactie tussen onderzoek en praktijk aanmoedigen en zo innovatie stimuleren.
lees meer ...

01.02.2017 - VILT

Ook boerderij heeft 'internet of things' nodig

Op Europese landbouwbedrijven verschijnen steeds meer digitale machines en sensoren, maar die werken al te vaak nog geïsoleerd van elkaar. Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020), een nieuw grootscheeps Europees Horizon2020-project, wil daar verandering in brengen. Met een budget van 30 miljoe...
lees meer ...

31.01.2017 - VILT

Frans-Belgische expertise inzake melkvee in één team

In een context van volatiele melkprijzen is de rendabiliteit van melkveebedrijven meer dan ooit de bezorgdheid van de sector. Aangezien het voeder bijna 70 procent van de werkingskosten vertegenwoordigt, is het de belangrijkste hefboom die de producent kan gebruiken om de productiekosten te beperken...
lees meer ...

Pagina 8 van 30Eerste   Vorige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Volgende   Laatste