ILVO in de vakpers

14.03.2014 - VILT

Pulskorvisserij door Nederland krijgt politiek staartje

Minister-president Kris Peeters begrijpt dat de Vlaamse vissers zich zorgen maken omdat hun Nederlandse collega’s de pulskor massaal inzetten. De Nederlandse vloot beschikt over 42 pulslicenties. Hoewel ILVO de techniek mee ontwikkelde, hanteert Vlaanderen het voorzorgsbeginsel. Nederland wil ...
lees meer ...

04.03.2014 - VILT

Nederlandse vissers roven onze Noordzee leeg

De Vlaamse vissers zijn misnoegd over de Nederlandse pulskorvissers die met behulp van stroomstoten tien ton tong zouden kunnen vangen op vier dagen tijd. Ongehoord, zo vinden de Vlaamse vissers. "De gigantische schaal waarop de Nederlanders de techniek toepassen om platvis te vangen, is inderdaad n...
lees meer ...

30.01.2014 - VILT

Wetterse ggo-veldproef was commerciële communicatie

Er moet een breed maatschappelijk debat komen over ggo’s, voeding en landbouw vooraleer het beleid fundamentele keuzes maakt. Dat zeggen Bart Staes en Dirk Peeters (Groen) naar aanleiding van de sociologische studie die het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) recent publiceerde. De ...
lees meer ...

27.12.2013 - VILT

ILVO ambieert nog meer onderzoek op maat van AGF-sector

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek brengt verslag uit van een door haar georganiseerde contactdag met de AGF-sector (aardappelen, groenten en fruit). Met dit initiatief beoogt de onderzoeksinstelling een intensievere interactie met de AGF-bedrijven om het praktijkgericht onderzoek nog...
lees meer ...

24.12.2013 - VILT

SowSIS van ILVO spoort kreupele zeugen al vroeg op

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) ontwikkelde een toestel om kreupelheid bij zeugen in een vroeg stadium te detecteren en voorspellen. Voor varkenshouders kan het gebruik van de gegevens gemeten met de SowSIS - zo heet het toestel - in de toekomst een hulpmiddel vormen om zeug...
lees meer ...

12.12.2013 - VILT

Is biochar een tovermiddel voor een vruchtbare bodem?

Kan biochar koolstof langdurig in de bodem opslaan en tegelijk de bodemkwaliteit verbeteren in gematigde streken zoals Vlaanderen? Dit was de vraag in Victoria Nelissens doctoraatsonderzoek bij ILVO en UGent. Biochar is ook het onderwerp van een studievoormiddag op 17 december. De term biochar slaat...
lees meer ...

05.12.2013 - VILT

Bedrijf ontwikkelt mestverwerkingsmodel met larven

ILVO, het Innovatiesteunpunt en UGent onderzoeken samen met een jong Vlaams bedrijf het potentieel van mestverwerking door vliegenlarven op het niveau van een individueel varkensbedrijf. Concreet wordt bekeken of het proces economisch rendabel kan zijn en of het de uitstoot van broeikasgassen op het...
lees meer ...

02.12.2013 - VILT

Varkensketen buigt zich over problematiek salmonella

Komende dinsdag (03/12/13) organiseert ILVO samen met COFA, Flanders’ FOOD en UGent een studiedag rond salmonella in de varkensketen. België scoort als belangrijk productieland slechts gemiddeld op de beheersing van de bacterie bij mestvarkens. Ruim één derde van de bedrijven is besmet, en dat ...
lees meer ...

04.11.2013 - VILT

Methaanuitstoot koeien daalt met 10% door tijm en look

Sommige componenten uit tijm en look kunnen ervoor zorgen dat runderen 10 tot 15 procent minder methaangas uitstoten. Dat zei ILVO-onderzoeker Sam De Campeneere in het Eén-programma Volt. Methaan is het belangrijkste broeikasgas, maar blijft ‘slechts’ twaalf jaar in de atmosfeer hangen zodat inspann...
lees meer ...

18.07.2013 - VILT

ILVO zet werk van denktank The New Food Frontier voort

ILVO zet het werk van The New Food Frontier voort, kopten we gisteren. "Klopt niet", zegt Marc Rosiers, die namens Boerenbond meewerkt aan processen ter verduurzaming van het voedselsysteem. "Link het nieuwe project niet met de denktank want het beoogt geen transitie maar transformatie in de nabije ...
lees meer ...

Pagina 29 van 30Eerste   Vorige   21  22  23  24  25  26  27  28  [29]  30  Volgende   Laatste