ILVO in de vakpers

18.12.2012 - VILT

Onderzoek naar gevolgen biomassa op koolstof in bodem

De Vlaamse onderzoeksinstelling VITO, het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Nederlandse kennisinstituut Alterra onderzoeken het effect van de toenemende vraag naar biomassa op het koolstofgehalte in de bodem. Dit moet de overheid helpen bij de ontwikkeling van een to...
lees meer ...

13.12.2012 - VILT

Mediterraans aaltje duikt op in België

Het schadelijke mediterrane koolwortelknobbelaaltje is voor het eerst gesignaleerd op Belgische bodem. Dat heeft het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) officieel gemeld aan het gewasbeschermingsblad Plant Disease. De ontdekking vond plaats tijdens een routine diagnoseopdracht. Land...
lees meer ...

26.11.2012 - VILT

Onderzoek | Ruimtelijke planning op het platteland: Welke gebieden zijn cruciaal voor de landbouw?

“Vrijwaar ruimte voor landbouw in Vlaanderen!”. Dat was onlangs nog één van de adviezen die de SALV gaf aan minister van Landbouw Kris Peeters als bijzonder punt van beleidsaandacht. Bij ILVO is zopas een doctoraat afgewerkt rond het thema ‘ruimte voor landbouw’. Eva Kerselaers van de eenheid Landbo...
lees meer ...

22.11.2012 - VILT

ILVO werkt aan computermodel om duurzaamheid te meten

ILVO werkt aan een computermodel dat alle duurzaamheidsaspecten in alle schakels van de productieketen kan meten en evalueren. Het vertrekt van een levenscyclusanalyse, die in de eerste fase wordt uitgevoerd op de melkveehouderij. Uiteindelijk moet het model uitgroeien tot een instrument dat economi...
lees meer ...

19.11.2012 - VILT

Interview | Koen Wellemans (ADLO) & Bert Reubens (ILVO): "Vergroening GLB kan een prikkel betekenen voor agroforestry"

Sinds 2011 kunnen Vlaamse landbouwers een subsidie aanvragen wanneer zij op eenzelfde perceel een landbouwteelt combineren met het aanplanten van bomen. Agroforestry heet dat, oftewel een boslandbouwsysteem. De beloofde economische en ecologische meerwaarde ten spijt, gelooft tot hiertoe maar een do...
lees meer ...

22.10.2012 - VILT

Onderzoek | Gewasbescherming: Integrated Pest Management (IPM) daagt onderzoekers uit

Over minder dan twee maanden moeten alle Europese lidstaten hun nationaal actieplan inzake Integrated Pest Management (IPM) communiceren. Hoe ver staan Vlaamse land- en tuinbouwers op het vlak van duurzaam pesticidengebruik en welke verdere reducties van chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn moge...
lees meer ...

17.09.2012 - VILT

Onderzoek | Compost als bemestingsvorm: "Compost toedienen, is investeren in de bodem"

Bemesten met compost biedt mogelijkheden voor de Vlaamse landbouw om een aantal belangrijke uitdagingen rond duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan te pakken. Via compostering zouden bijvoorbeeld organische afvalstromen uit stedelijke gebieden omgezet kunnen worden in nuttige meststoffen v...
lees meer ...

04.06.2012 - VILT

Onderzoek | Biggencastratie: Doen de alternatieven chirurgisch castreren vergeten?

Voor het eerst in Vlaanderen is er uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het castreren van mannelijke varkens (beren) en naar de waarde van de alternatieven. Drie jaar lang voerde het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) experimenten uit op 20 varkensbedrijven. Bedoeling ...
lees meer ...

14.05.2012 - VILT

Interview | Bart Naeyaert, Peter Demeyer, Herman Van Langenhove (VEMIS): "Objectiever en juister beoordelingskader nodig voor geurhinder"

Landbouwbedrijven groeien zodat ook hun impact op de omgeving potentieel groter wordt. Burgers halen wel eens hun neus op voor varkens- en pluimveestallen, terwijl het voor de lokale besturen niet gemakkelijk is om de mogelijke geurhinder bij milieuvergunningsaanvragen goed te beoordelen. Tijd om da...
lees meer ...

30.04.2012 - VILT

Onderzoek | Kan EU plantenziekten en plagen aan de grens tegenhouden? DNA-barcodes identificeren schadelijke organismen

De wereldwijde handel in plantaardige producten neemt nog steeds toe. Daardoor verhoogt de kans op insleep en verspreiding van ziekten en plagen. De Europese Unie hanteert een ‘zwarte lijst’ van quarantaineorganismen die een 300-tal schimmels, virussen, bacteriën, fytoplasmen, insecten en aaltjes te...
lees meer ...

Pagina 28 van 30Eerste   Vorige   21  22  23  24  25  26  27  [28]  29  30  Volgende   Laatste