ILVO in de vakpers

13.06.2014 - VILT

Hennen kwetsen zich door bewegingsvrijheid in volières

Twee derde van de kippen die in een "diervriendelijke volière" zitten, krijgt te maken met één of meerdere letsels aan het borstbeen. Dat zegt het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), dat de knelpunten van het kippenhuisvestingssysteem in kaart brengt. In 2012 w...
lees meer ...

03.06.2014 - VILT

Varkensloket over pro's & contra's gescheiden vetmesten

Als varkenshouders de verschillende diergroepen (zeugen, bargen en beren of immunocastraten) gescheiden afmesten én er een apart voederregime voor uitwerken, dan kunnen ze tegelijk een betere karkaskwaliteit en een meeropbrengst bekomen door een gunstigere voederconversie. Dat blijkt uit zowa...
lees meer ...

25.05.2014 - VILT

ILVO draagt preiveredeling over aan Storm Seeds

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) heroriënteert zijn activiteiten in de groenteveredeling: het draagt haar preiveredelingsprogramma over aan een Vlaams veredelingsbedrijf, Storm Seeds. Het Limburgse bedrijf uit Opglabbeek heeft 15 jaar expertise in de veredeling van erwte...
lees meer ...

15.05.2014 - VILT

Zijn grotere maïsplanten minder verteerbaar?

In het doctoraatsonderzoek van Wannes Voorend voor het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) wordt nagegaan of groter wel degelijk beter is. Zorgt een verhoging van de biomassaopbrengst voor een verminderde toegankelijkheid van de celw...
lees meer ...

28.04.2014 - VILT

Uitbreiding emissieonderzoek ILVO als antwoord op IHD's

ILVO staat klaar om het onderzoek naar ammoniakemissie, en meer bepaald naar emissies uit rundveestallen, te intensifiëren. De behoefte aan innovatieve oplossingen voor emissiereductie in de veeteelt wordt groter nu de Vlaamse regering heeft beslist om Europese natuurrichtlijnen om te zetten in...
lees meer ...

10.04.2014 - VILT

Varkensloket krijgt goede punten

Exact twee jaar na de oprichting van het Varkensloket krijgt de organisatie een goed rapport. Uit een enquête afgenomen bij personen die reeds beroep deden op de diensten van het Varkensloket, blijkt dat de tevredenheid over die dienstverlening groot is. Ook in haar functie als bruggenbouwer t...
lees meer ...

09.04.2014 - VILT

ILVO brengt duurzaamheid van Belgische vis in kaart

Verduurzaming is ook voor de Belgische visserijsector een belangrijk actiepunt. Om een antwoord te kunnen bieden op hoe duurzaam de vis die in België aan wal wordt gebracht, nu juist is, werken ILVO-onderzoekers aan een scoringssysteem. Daarbij wordt zowel rekening gehouden met de ecologische a...
lees meer ...

31.03.2014 - VILT

Erik Van Bockstaele neemt afscheid van ILVO

Tijdens een academische zitting namen ruim 400 genodigden uit de brede landbouwwereld afscheid van Erik Van Bockstaele, administrateur-generaal van ILVO, die op 1 april met pensioen gaat. Van Bockstaele werd geroemd voor zijn tomeloze inzet en gedegen leiderschap die ervoor zorgden dat ILVO een inte...
lees meer ...

19.03.2014 - VILT

Onderzoek naar dierenwelzijn kippen tijdens transport

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de universiteit van Gent doen momenteel onderzoek naar het dierenwelzijn van vleeskuikens tijdens het transport. Tegen februari 2016 hopen de onderzoekers zicht te hebben op de impact van stressfactoren zoals extreme temperaturen, uitputtin...
lees meer ...

19.03.2014 - VILT

Vlaamse wijnen gekeurd door één erkenningscommissie

De Vlaamse wijnen kunnen voortaan zes keer per jaar proberen om één van de vijf door Europa erkende kwaliteitslabels te behalen via een eengemaakte erkenningscommissie. Op de FoodPilot van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in Melle kende een 18-koppige jury via e...
lees meer ...

Pagina 28 van 30Eerste   Vorige   21  22  23  24  25  26  27  [28]  29  30  Volgende   Laatste