ILVO in de vakpers

12.08.2014 - VILT

Rekentool moet slachtgewicht vleesvarkens optimaliseren

Door de steeds kleiner wordende marges in de varkenshouderij zijn varkenshouders extra gemotiveerd om het productieproces te optimaliseren. Eén van de vragen die daarbij de kop opsteekt, is ‘wat is het optimale slachtgewicht van vleesvarkens?’. Om dit te achterhalen, loopt bij ILV...
lees meer ...

15.07.2014 - VILT

ILVO-onderzoeker wordt Young Animal Welfare Scientist

Dierenarts Liesbet Pluym, verbonden aan de UGent en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), wint een dierenwelzijnsprijs voor haar onderzoek naar kreupelheid bij zeugen. "Problemen aan poten en klauwen zijn de op één na belangrijkste factor van afvoer van zeugen", zeg...
lees meer ...

08.07.2014 - VILT

Nieuw technisch snufje voor detectie kreupele koeien

In een melkveestal zit steeds meer technologie verstopt. Een melk- en mestrobot kenden we al, evenals een automatische stroverdeler en een koeborstel. Een drukgevoelige loopmat voor de koeien om kreupelheid te detecteren, is toekomstmuziek. Een doctoraatstudie bij KU Leuven en ILVO wees uit dat de &...
lees meer ...

07.07.2014 - VILT

Eén enkele inademing van mestgas kan fataal zijn

Wist u dat sommige gassen die vrijkomen uit mest met één enkele inademing dodelijk kunnen zijn? Waterstofsulfide, een gas dat laag bij de grond blijft hangen, is er één van. Het explosieve waterstofcyanide is een ander, in zeer kleine concentraties dodelijk gas. Niet alle...
lees meer ...

13.06.2014 - VILT

Hennen kwetsen zich door bewegingsvrijheid in volières

Twee derde van de kippen die in een "diervriendelijke volière" zitten, krijgt te maken met één of meerdere letsels aan het borstbeen. Dat zegt het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), dat de knelpunten van het kippenhuisvestingssysteem in kaart brengt. In 2012 w...
lees meer ...

03.06.2014 - VILT

Varkensloket over pro's & contra's gescheiden vetmesten

Als varkenshouders de verschillende diergroepen (zeugen, bargen en beren of immunocastraten) gescheiden afmesten én er een apart voederregime voor uitwerken, dan kunnen ze tegelijk een betere karkaskwaliteit en een meeropbrengst bekomen door een gunstigere voederconversie. Dat blijkt uit zowa...
lees meer ...

25.05.2014 - VILT

ILVO draagt preiveredeling over aan Storm Seeds

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) heroriënteert zijn activiteiten in de groenteveredeling: het draagt haar preiveredelingsprogramma over aan een Vlaams veredelingsbedrijf, Storm Seeds. Het Limburgse bedrijf uit Opglabbeek heeft 15 jaar expertise in de veredeling van erwte...
lees meer ...

15.05.2014 - VILT

Zijn grotere maïsplanten minder verteerbaar?

In het doctoraatsonderzoek van Wannes Voorend voor het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) wordt nagegaan of groter wel degelijk beter is. Zorgt een verhoging van de biomassaopbrengst voor een verminderde toegankelijkheid van de celw...
lees meer ...

28.04.2014 - VILT

Uitbreiding emissieonderzoek ILVO als antwoord op IHD's

ILVO staat klaar om het onderzoek naar ammoniakemissie, en meer bepaald naar emissies uit rundveestallen, te intensifiëren. De behoefte aan innovatieve oplossingen voor emissiereductie in de veeteelt wordt groter nu de Vlaamse regering heeft beslist om Europese natuurrichtlijnen om te zetten in...
lees meer ...

10.04.2014 - VILT

Varkensloket krijgt goede punten

Exact twee jaar na de oprichting van het Varkensloket krijgt de organisatie een goed rapport. Uit een enquête afgenomen bij personen die reeds beroep deden op de diensten van het Varkensloket, blijkt dat de tevredenheid over die dienstverlening groot is. Ook in haar functie als bruggenbouwer t...
lees meer ...

Pagina 27 van 30Eerste   Vorige   21  22  23  24  25  26  [27]  28  29  30  Volgende   Laatste