ILVO in de vakpers

15.01.2015 - VILT

ILVO zoekt op Agriflanders 'proefboeren'

In Flanders Expo in Gent vindt momenteel de landbouwbeurs Agriflanders plaats. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) rekruteert er landbouwers voor een aantal toegepaste wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Het onderzoeksinstituut is op zoek naar bepaalde bedrijfstypes, waaronde...
lees meer ...

12.01.2015 - VILT

Op percelen rijk aan fosfor is compost de betere keuze

Door overbemesting in het verleden ligt het fosforgehalte op veel landbouwpercelen hoger dan noodzakelijk voor optimale gewasopbrengsten. Soms zit er zo veel fosfor in de bodem dat het zou kunnen uitspoelen naar het grondwater. Sinds de jaren ’90 gebruiken landbouwers minder dierlijke mest, ma...
lees meer ...

09.01.2015 - VILT

Online tool maakt juiste keuzes bij gewasbescherming

Tijdens een studiedag over gewasbescherming in de Hogeschool Gent lanceerde het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) een nieuwtje dat van groot nut kan zijn voor de professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Gewassen met chemische middelen beschermen tegen ziekten en pla...
lees meer ...

22.12.2014 - VILT

Heksenjacht op schadelijke maïskever wordt stopgezet

Tien jaar geleden werd de maïswortelboorder voor het eerst gedetecteerd in ons land, en vervolgens succesvol bestreden. Intussen is deze kleine maar beruchte maïsvreter verdwenen van de quarantaine-lijst maar wordt hij opnieuw waargenomen. Rond Zaventem werden het afgelopen jaar 17 kevers ...
lees meer ...

22.12.2014 - VILT

Pilootprojecten verkennen totaal ander ruimtegebruik

In het atelier van de Vlaamse Bouwmeester werden de vijf laureaten voorgesteld van de oproep die eind februari gelanceerd werd voor pilootprojecten die een productief landschap beogen. In plaats van de schaarse open ruimte in Vlaanderen te verdelen en eenzijdig op te eisen, experimenteren deze proje...
lees meer ...

05.12.2014 - VILT

Vlaamse vissers worstelen met drie milieu-uitdagingen

Zoals het Landbouwrapport (LARA) de impact van de Vlaamse landbouw op de natuurlijke omgeving inschat, doet het Visserijrapport (VIRA) dat voor de visserij aan onze kust. Overbevissing blijft een heet hangijzer. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) toetste zeven visbestanden uit ...
lees meer ...

28.11.2014 - VILT

Precisielandbouw gaat verder dan enkel technologie

"Om precisielandbouw te laten evalueren naar smart farming is niet enkel technologie, maar ook intelligentie nodig”, zo stelde ILVO-directeur Agrotechniek Jurgen Vangeyte tijdens zijn uiteenzetting op de Agribusinessclub. Als we niet alleen data verzamelen maar ook correct analyseren en toepas...
lees meer ...

17.11.2014 - VILT

Gids helpt chefs kiezen voor duurzame vis

Door overbevissing en de stijgende vraag naar vis is het essentieel op een verantwoorde en duurzame manier om te gaan met vis, schelp- en schaaldieren. Niet alleen de visserijsector en de consument kunnen hun steentje bijdragen, ook chefs, restaurateurs en vishandelaars hebben een rol te spelen. Om ...
lees meer ...

31.10.2014 - VILT

ILVO voert onderzoek naar schadelijke suzukivlieg

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) start samen met het Proefcentrum Fruitteelt een nieuw onderzoeksproject op rond de beheersing van de Aziatische fruitvlieg. Die schadelijke exoot vormt de laatste jaren een bedreiging voor onze fruitteeltsector. Fruitvliegen mogen niet verward...
lees meer ...

30.10.2014 - VILT

Aanpassing fosforgehalte bodem is werk van lange adem

In een thematische nieuwsgolf zet ILVO onderzoek op een rij rond het thema bodem, nutriënten en compost. Over fosfor, een nutriënt dat Vlaanderen zorgen baart gelet op de doelstellingen voor de waterkwaliteit, zegt ILVO dat het verlagen van het gehalte in de bodem een werk van lange adem i...
lees meer ...

Pagina 25 van 30Eerste   Vorige   20  21  22  23  24  [25]  26  27  28  29  Volgende   Laatste