ILVO in de vakpers

22.06.2015 - VILT

"Drones hebben dringend nood aan wetgevend kader"

Drones bieden, ook voor de land- en tuinbouw, heel wat mogelijkheden. Maar de dag dat landbouwers zomaar een drone kunnen kopen en er mee aan de slag gaan, lijkt nog niet voor morgen. Daar zit de afwezigheid van een duidelijk wettelijk kader voor iets tussen. PlattelandsTv maakt tijdens een panelges...
lees meer ...

08.06.2015 - VILT

Video demonstreert het veilig mixen en omgaan met mest

De risico’s van mestgassen worden jammer genoeg nog al te vaak onderschat door landbouwers. Bij mest ontstaat het grootste gevaar tijdens het mixen en verpompen en bij het openen en betreden van de mestopslag. In 2014 verloren minstens drie mensen het leven doordat ze bedwelmd raakten door mes...
lees meer ...

05.06.2015 - VILT

Breed onderzoek naar agro-ecologisch nuttige gewassen

Een innovatief Europees onderzoek waaraan 14 wetenschappelijke instituten uit negen Europese landen deelnemen gaat zich focussen op agro-ecologisch nuttige gewassen (ANG). Einddoel is het behoud en de verbetering van de Europese landbouwbodemkwaliteit en de ruimere benutting van natuurlijke hulpbron...
lees meer ...

29.05.2015 - VILT

ILVO nodigt melkveehouders uit voor Melkcafé

Melkveehouders kunnen woensdagavond in de nieuwe melkveestal van ILVO in Melle terecht voor toelichting bij 11 actuele onderzoeksthema’s. Om het kennisdelen vlotter, efficiënter en meer doelgericht te laten verlopen, kiezen ze zelf over welk thema ze meer informatie wensen. In de voederga...
lees meer ...

08.05.2015 - VILT

Quinoa voor het eerst in Vlaamse (proef)velden

Het Zuid-Amerikaanse graangewas quinoa, vorig jaar voor het eerst op beperkte schaal in Wallonië geteeld, zal dit jaar op 110 hectare Belgische akkers groeien. Voor het eerst zal quinoa ook op Vlaamse grond groeien, er is 20 hectare voorzien, zo vernam persagentschap Belga bij het Instituut voo...
lees meer ...

30.04.2015 - VILT

Biomerker gevonden die stress bij vissen blootlegt

Onderzoekers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de Universiteit Gent hebben een biomerker voor chronische stress bij vissen ontdekt. Dat is belangrijk voor de aquacultuursector en voor de verzorging van vissen in aquaria, maar kan ook een rol spelen in het monitoren van ...
lees meer ...

29.04.2015 - VILT

Rundvee heeft op hete dagen nood aan schaduwplek

Zowel melk- en vleesvee als robuuste runderrassen die natuurgebieden begrazen, hebben baat bij beschutting tegen hittegolven en ander extreem weer. Het doctoraatsonderzoek van Eva Van Laer (ILVO/UGent) biedt nieuwe inzichten in het ‘thermisch comfort’ van runderen. Melk- en vleesvee dat ...
lees meer ...

27.04.2015 - VILT

Landbouwsector hamert op noodzaak arbeidsveiligheid

Naar aanleiding van de 'Dag voor veiligheid en gezondheid op het werk' vestigt Boerenbond andermaal de aandacht op de preventie van arbeidsongevallen op land- en tuinbouwbedrijven. Het lanceert in samenwerking met de Belgische Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDEWE) en onder...
lees meer ...

22.04.2015 - VILT

Varkenscampus wil toekomst varkenssector mee vorm geven

De nieuwe onderwijs- en onderzoeksstal van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), de Universiteit Gent en de Hogeschool Gent moet het Vlaams onderzoek rond varkenshouderij op de wereldkaart zetten. “Door de malaise in de varkenssector krijgen we vaak de vraag of er nog een t...
lees meer ...

15.04.2015 - VILT

Composttoediening beloftevoller dan vruchtwisseling

Door het langdurig toedienen van compost kunnen landbouwers de bodemvruchtbaarheid én de gewasopbrengst gunstig beïnvloeden, meer nog dan met vruchtwisseling. Dat toont doctoraatsonderzoeker Tommy D’Hose (ILVO/UGent) aan met meerjarige veldproeven en ettelijke analyses. Bij courant...
lees meer ...

Pagina 24 van 30Eerste   Vorige   19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  Volgende   Laatste