ILVO in de vakpers

29.04.2015 - VILT

Rundvee heeft op hete dagen nood aan schaduwplek

Zowel melk- en vleesvee als robuuste runderrassen die natuurgebieden begrazen, hebben baat bij beschutting tegen hittegolven en ander extreem weer. Het doctoraatsonderzoek van Eva Van Laer (ILVO/UGent) biedt nieuwe inzichten in het ‘thermisch comfort’ van runderen. Melk- en vleesvee dat ...
lees meer ...

27.04.2015 - VILT

Landbouwsector hamert op noodzaak arbeidsveiligheid

Naar aanleiding van de 'Dag voor veiligheid en gezondheid op het werk' vestigt Boerenbond andermaal de aandacht op de preventie van arbeidsongevallen op land- en tuinbouwbedrijven. Het lanceert in samenwerking met de Belgische Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDEWE) en onder...
lees meer ...

22.04.2015 - VILT

Varkenscampus wil toekomst varkenssector mee vorm geven

De nieuwe onderwijs- en onderzoeksstal van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), de Universiteit Gent en de Hogeschool Gent moet het Vlaams onderzoek rond varkenshouderij op de wereldkaart zetten. “Door de malaise in de varkenssector krijgen we vaak de vraag of er nog een t...
lees meer ...

15.04.2015 - VILT

Composttoediening beloftevoller dan vruchtwisseling

Door het langdurig toedienen van compost kunnen landbouwers de bodemvruchtbaarheid én de gewasopbrengst gunstig beïnvloeden, meer nog dan met vruchtwisseling. Dat toont doctoraatsonderzoeker Tommy D’Hose (ILVO/UGent) aan met meerjarige veldproeven en ettelijke analyses. Bij courant...
lees meer ...

13.04.2015 - VILT

Percelen met ritnaaldenschade gezocht voor onderzoek

Nu de bodem opwarmt, worden tal van bodeminsecten ‘wakker’ na een periode van winterrust of trage groei. Een aantal van hen kunnen in het voorjaar schade veroorzaken aan jonge gewassen. De laatste jaren zorgen ritnaalden voor steeds meer problemen zodat de Nationale Proeftuin voor Witloo...
lees meer ...

09.04.2015 - VILT

Populatie kabeljauw herstelt zich in de Noordzee

De kabeljauwpopulatie in de Noordzee is de jongste acht jaar meer dan verdrievoudigd. Dat goede nieuws maakt het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek wereldkundig. In 2006, het absolute dieptepunt, werd de totale biomassa aan kabeljauw nog geschat op 21.000 ton. De jongste berekeningen van ...
lees meer ...

25.03.2015 - VILT

Vrijheid blijheid zonder quota in de melkveehouderij?

Na meer dan 30 jaar zijn ook de Vlaamse melkveehouders vanaf 1 april 2015 niet langer gebonden aan de Europese melkquota. Vrijheid blijheid? VILT TeeVee zocht het uit. Twee jonge melkveehouders geven voor de camera blijk van vertrouwen in de toekomst: “Prijzen zullen op en af gaan want de zuiv...
lees meer ...

23.02.2015 - VILT

600.000 euro voor onderzoeksprojecten over platteland

Minister Joke Schauvliege, onder meer bevoegd voor Plattelandsbeleid, trekt 600.000 euro uit voor plattelandsonderzoek. In totaal worden drie onderzoeksprojecten gesteund, elk goed voor een subsidie van ongeveer 200.000 euro. Concreet gaat het om onderzoek van de KU Leuven naar vergrijzing op het pl...
lees meer ...

04.02.2015 - VILT

Ondanks promotie blijft hondshaai bijvangst

Op basis van de biologische toestand van de hondshaai is het verantwoord om hem uit te roepen tot te promoten vissoort in België. Dat zegt het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) naar aanleiding van de commotie die was ontstaan toen de vis recent werd uitgeroepen tot ‘Vis...
lees meer ...

30.01.2015 - VILT

Vissers vragende partij voor duurzaamheidsmonitoring

De Rederscentrale kijkt uit naar de toepassing van VALDUVIS, de duurzaamheidsbarometer die vorig jaar gelanceerd werd door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). VALDUVIS is een niet-commercieel, objectief en gedetailleerd meetinstrument dat de ecologische, sociale en economische ...
lees meer ...

Pagina 24 van 30Eerste   Vorige   19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  Volgende   Laatste