ILVO in de vakpers

22.10.2015 - VILT

Duurzame bestrijding aardappelcysteaaltjes mogelijk

Een vervroeging van de uiterste oogstdatum bij primeuraardappelen, het gebruik van compost en varkensmest en een recept waarbij water en een dosis (rottend) plantaardig materiaal gemengd worden, blijken effectief om aardappelcysteaaltjes de baas te kunnen. Dat de gevreesde aaltjes ook zonder chemisc...
lees meer ...

16.10.2015 - Drietand magazine

Stikstof en Methaan Aanpakken voor een Rundvee Toekomst (SMART)

Een liter melk produceren met zo weinig mogelijk impact op het milieu tegen een rendabele kostprijs, dat is de hoofddoelstelling van het ‘SMART Melken’-project aan ILVO. In dit project wordt gewerkt aan de ecologische duurzaamheid van de melkveehouderij door het potentieel te onderzoeken...
lees meer ...

24.09.2015 - VILT

Ammoniakemissie reducerende maatregelen zijn openbaar

Op de website van de Vlaamse Landmaatschappij is de lang verwachte ‘PAS-lijst’ openbaar gemaakt. Herinner je de Europese natuurdoelstellingen die honderden veebedrijven in moeilijkheden brengen omdat de ammoniakemissie uit hun stallen de verwezenlijking van hoogwaardige natuur in Vlaande...
lees meer ...

21.09.2015 - VILT

Helder verdienmodel kan agroforestry doen doorbreken

Het gezegde ‘boompje groot, plantertje dood’ indachtig werpen we in de jongste geVILT een kritische blik op het verdienmodel achter agroforestry. Door op eenzelfde perceel een landbouwgewas te combineren met een aanplanting van bomen kan je in theorie een beter resultaat bekomen. “...
lees meer ...

16.09.2015 - VILT

Pilootprojecten Productief Landschap zoeken ontwerpers

De initiatiefnemers van Productief Landschap zijn op zoek naar ontwerpers die de vijf geselecteerde pilootprojecten mee vorm willen geven. Per project zal een multidisciplinair team samengesteld worden met onder meer (landschaps-)architecten, stedenbouwkundigen, landbouwdeskundigen, stallenbouwers, ...
lees meer ...

14.09.2015 - VILT

Ook minder gewenste effecten van aanlandingsplicht vis

In de Europese visserij wordt momenteel het verbod op teruggooi gefaseerd ingevoerd. Alle te kleine vis en vis waarvoor de quota opgebruikt zijn, moet toch aan land worden gebracht. Onderzoeker Jochen Depestele (UGent / ILVO) voorspelt in zijn doctoraat dat de druk om meer selectieve vistechnieken t...
lees meer ...

09.09.2015 - VILT

Ook een doorwinterde boer kan leren van proefveldbezoek

Landbouwers die afgelopen vrijdag niét naar Merelbeke en Melle zijn afgezakt voor een bezoek aan de proefvelden van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) moeten zich dat beklagen. Zelf op het land werken zat er door de nattigheid toch niet in zodat het een uitgelezen moment...
lees meer ...

08.09.2015 - VILT

Minister Schauvliege oogst eerste quinoa in Vlaanderen

Als gevolg van de populariteit van quinoa bij de consument en de (her)introductie op Vlaamse velden geniet dit pseudograan uit de Andes de jongste tijd veel aandacht. Een proefveldje quinoa van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) werd geoogst door niemand minder dan minister van...
lees meer ...

05.09.2015 - VILT

"Onze landbouw moet als niche de wereldmarkt op"

In Vlaanderen kunnen nichelandbouwproducten voor een specifiek, eerder beperkt publiek doorgaans hun unieke karakter verzilveren in een hogere prijs. Ze creëren zo een hogere toegevoegde waarde. Dat geldt onder meer voor streekproducten, bio- of speciaal gelabelde producten. Kunnen we wat lukt ...
lees meer ...

31.08.2015 - VILT

Vlaanderen laat lokale sojateelt verder onderzoeken

De Vlaamse overheid en een aantal andere partners beslisten om te investeren in een onderzoeksplan rond Noord-West-Europese sojateelt. Na drie jaar veldproeven zal het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de komende twee jaar een groot aantal van de onderzoeksprojecten uitvoeren. "We...
lees meer ...

Pagina 22 van 30Eerste   Vorige   17  18  19  20  21  [22]  23  24  25  26  Volgende   Laatste