ILVO in de vakpers

11.08.2015 - VILT

Vele wegen leiden naar minder fosfor in het water

In een derde en laatste bijdrage over de kennisvergaring inzake fosfor zet het Vlaams landbouwonderzoeksinstituut ILVO mogelijke maatregelen uiteen om te vermijden dat water verontreinigd wordt door fosfor die uit de landbouw afkomstig is. De hoge fosfordruk wordt doorgaans aangepakt door de bemesti...
lees meer ...

10.08.2015 - VILT

Microplastics wellicht gevaarlijker dan gedacht

De vervuiling door plastic afval op zee is niet alleen een kwestie van het plastic zelf, maar ook van de bacteriën en chemicaliën die als een jasje rond het plastic zitten. Dat zeggen wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Op microplastics uit zee vond...
lees meer ...

17.07.2015 - VILT

Praktijkonderzoek doet geesten rijpen voor nicheteelten

Landbouwers zijn er op uit om hun teeltrotaties te verruimen met nieuwe gewassen die een meerwaarde betekenen tegenover de gangbare gewassen. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dat actief via de proefveldwerking op het praktijkcentrum in Herent. Daar wordt geëxperimenteerd met het (energie...
lees meer ...

03.07.2015 - VILT

Hittestress slaat toe bij dieren en landbouwgewassen

Zaterdag bereikt het kwik mogelijk een recordhoogte van bijna 40 graden. Akkers en weiden ontsnappen niet aan de verzengende hitte van de jongste dagen. Dat zie je nog het best aan maïs die de bladeren toevouwt en bieten die hun bladeren slap laten hangen en ondertussen zelfs witte vlekken van ...
lees meer ...

01.07.2015 - VILT

Twee op drie bedrijven op platteland is niet-agrarisch

Agrarisch gebied wordt in Vlaanderen behalve voor landbouw in toenemende mate gebruikt voor andere economische activiteiten. Naar schatting 64 procent van alle ondernemingen die activiteiten ontplooien vanuit hoeves of landbouwgebied zijn niet-agrarisch. Volgens onderzoekster Anne Verhoeve (ILVO/KU ...
lees meer ...

25.06.2015 - VILT

Colistine toegevoegd aan autocontrolesysteem zuivel

Het vrijwillig monitoringprogramma MONIMILK, waarbij het Fonds Zuivel en de volledige Belgische zuivelsector de eigen melk- en zuivelproducten via steekproeven controleert, voegt opnieuw een antibioticacomponent toe aan de autocontrolelijst. Het gaat om colistine of polymyxine E. Het is het Instituu...
lees meer ...

23.06.2015 - VILT

Opnieuw engagement voor verdere verduurzaming visserij

Vlaams minister van Landbouw, tevens bevoegd voor Visserij, Joke Schauvliege, het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, de Rederscentrale, de provincie West-Vlaanderen en Natuurpunt hebben op de visveiling van Nieuwpoort een nieuw convenant ‘Visserij Verduurzaamt’ ondertekend. Dat conv...
lees meer ...

22.06.2015 - VILT

"Drones hebben dringend nood aan wetgevend kader"

Drones bieden, ook voor de land- en tuinbouw, heel wat mogelijkheden. Maar de dag dat landbouwers zomaar een drone kunnen kopen en er mee aan de slag gaan, lijkt nog niet voor morgen. Daar zit de afwezigheid van een duidelijk wettelijk kader voor iets tussen. PlattelandsTv maakt tijdens een panelges...
lees meer ...

08.06.2015 - VILT

Video demonstreert het veilig mixen en omgaan met mest

De risico’s van mestgassen worden jammer genoeg nog al te vaak onderschat door landbouwers. Bij mest ontstaat het grootste gevaar tijdens het mixen en verpompen en bij het openen en betreden van de mestopslag. In 2014 verloren minstens drie mensen het leven doordat ze bedwelmd raakten door mes...
lees meer ...

05.06.2015 - VILT

Breed onderzoek naar agro-ecologisch nuttige gewassen

Een innovatief Europees onderzoek waaraan 14 wetenschappelijke instituten uit negen Europese landen deelnemen gaat zich focussen op agro-ecologisch nuttige gewassen (ANG). Einddoel is het behoud en de verbetering van de Europese landbouwbodemkwaliteit en de ruimere benutting van natuurlijke hulpbron...
lees meer ...

Pagina 22 van 30Eerste   Vorige   17  18  19  20  21  [22]  23  24  25  26  Volgende   Laatste