ILVO in de vakpers

20.04.2016 - VILT

Doordachte aanpak verbetert dierenwelzijn in volière

Sinds legbatterijen zijn verboden, stapten heel wat leghennenhouders over het volièresysteem. Hoewel de voordelen op vlak van dierenwelzijn van dit huisvestingssysteem ten opzichte van de nu verboden legbatterijen duidelijk zijn, kent het toch nog een aantal pijnpunten. Volgens Jasper Heerken...
lees meer ...

18.04.2016 - Gevilt

Transitieproces Oost-Vlaamse bloemenregio: wat met oudere serrecomplexen?

Deze week vindt de opening plaats van de 35ste editie van de Floraliën in Gent. Het evenement heeft de bedoeling om het kunnen van onze siertelers in de schijnwerper te plaatsen. De sierteeltsector heeft de jongste jaren een opvallende transitie meegemaakt: een uitdunning van het aantal bedrijv...
lees meer ...

14.04.2016 - VILT

Voedingsindustrie zet in op functionele voeding

ILVO, Flanders’ Food en FEVIA Vlaanderen willen harder inzetten op onderzoek naar functionele voeding en de vertaling van dat onderzoek naar bruikbare technieken voor de voedingsindustrie. Samen met Parki’s Kookatelier, een initiatief opgericht door kookadviseur en Parkinson-patiënt...
lees meer ...

11.04.2016 - VILT

Kooihuisvesting van leghennen is wereldwijd standaard

Wereldwijd zit nog bijna 90 procent van de leghennen in kooisystemen. Dat meldt ILVO-onderzoeker Luc Maertens in Pluimvee, het ledenblad van de Landsbond. In Europa betreft het verrijkte kooien. Daarin wordt bijna 58 procent van de ruim 380 miljoen leghennen gehuisvest. In de grote ei producerende l...
lees meer ...

06.04.2016 - VILT

Landbouw bijt de spits af in de Klimaatcommissie

Landbouw mocht van alle sectoren met broeikasgasuitstoot de spits afbijten tijdens een hoorzitting in de Klimaatcommissie van het Vlaams Parlement. Als experten werden Erik Mathijs (KU Leuven), Joris Relaes (ILVO) en Marleen Gysen (Innovatiesteunpunt) gehoord. Relaes merkte op dat landbouw mondiaal ...
lees meer ...

01.04.2016 - VILT

Akkerbouwers zijn zich bewust van mogelijkheden drones

Bijna één op de acht Vlaamse akkerbouwers toont interesse in drones voor de optimalisatie van hun teelten. Dat communiceert het Nederlandse marktonderzoeksbureau AgriDirect op basis van een telefonische enquête bij akkerbouwers in onze regio. De mogelijkheden van een drone zijn i...
lees meer ...

25.03.2016 - Management & Techniek

Brongerichte oplossingen voor erosie via erosiecafés

Met de strenge aanpassing van de randvoorwaarden rond erosie in 2014, en de herziening hiervan eind 2015, is het thema erosie brandend actueel. In een project werken het ILVO, PCG en Inagro samen om landbouwers met paars en rood ingekleurde erosiegevoelige percelen bij te staan in het zoeken naar ha...
lees meer ...

24.03.2016 - VILT

Inmiddels verboden legbatterij had zijn voordelen

In 2012 werden legbatterijen verboden. Twee jaar voor het verbod vroeg onderzoeksinstituut ILVO de producenten naar hun plannen en in de winter van 2013-2014 werd een nieuwe enquête uitgevoerd. Zo goed als alle leghennenhouders ervaarden de korte overgangstermijn en de communicatie vanuit de o...
lees meer ...

22.03.2016 - VILT

Demoruimte veruitwendigt Vlaamse expertise stalemissies

Op de Hooibeekhoeve in Geel is vorige week een demonstratieruimte geopend waar rundveehouders zich kunnen informeren over technieken om de ammoniakemissie uit hun stal te reduceren. De demoruimte kadert in het project ‘Goed GeRUND’ dat gefinancierd wordt door het Departement Landbouw en ...
lees meer ...

21.03.2016 - VILT

Campagne rond mest en water benadrukt urgentie

In Staden is het startschot gegeven van een grootschalige en breed gedragen sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit. Met de slogan ‘Zeg niet te gauw, ’t steekt niet te nauw!’ zullen de landbouworganisaties, het CVBB, de overheid en de erkende Vlaamse praktijkcentr...
lees meer ...

Pagina 19 van 30Eerste   Vorige   14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  Volgende   Laatste