ILVO in de vakpers

15.12.2016 - VILT

"We moeten durven praten over risico in de landbouw"

Ingenieursvereniging ie-net organiseerde deze maand een studiedag over risicobeheersing in de veehouderij. Sprekers waren Erwin Wauters van ILVO, Johan Galle van AGinsurance, Riccy Focke van Boeren op een Kruispunt en Jeroen Buysse van UGent. Het verhaal van Wauters over risicoperceptie bij landbouw...
lees meer ...

14.12.2016 - VILT

EU-akkoord over visquota in 2017

De Europese ministers van Visserij hebben de nieuwe vangstmogelijkheden voor 2017 vastgelegd. Vooral in de Noordzee worden de quota voor onder meer tong, kabeljauw, rog en pladijs opgetrokken, terwijl de quota voor verschillende vissoorten in het Engels Kanaal, de Keltische en de Ierse Zee dalen. Me...
lees meer ...

09.12.2016 - Proeftuinnieuws

Zoektocht naar geschikt gewasbeschermingsmiddel tegen ritnaalden in witloof

Ritnaalden veroorzaken economische schade in de witloofwortelteelt. Momenteel zijn er echter geen gewasbeschermingsmiddelen toegelaten die tijdens de teelt kunnen worden ingezet. De Nationale Proeftuin voor Witloof test daarom potentiële proefmiddelen uit in percelen met een hoge ritnaaldendruk...
lees meer ...

08.12.2016 - VILT

"Boeren percipiëren risico anders dan het beleid denkt"

Er is een mismatch tussen de risicobeheerinstrumenten die onderzoek en overheid bezig houden, en degenen die landbouwers zelf geschikt en haalbaar vinden. Daarenboven zijn landbouwers niet risico-avers, maar eerder risico-neutraal. Het zijn maar twee van de vijf stellingen die landbouweconoom Erwin ...
lees meer ...

07.12.2016 - VILT

Fitte kip doorstaat transport beter dan zwakke broertje

In België gaan er jaarlijks 200 miljoen vleeskuikens en -kippen op de vrachtwagen. Als ééndagskuikens worden ze getransporteerd van de broeierij naar de pluimveehouder. Als ze slachtrijp zijn worden ze daar opnieuw ingeladen, getransporteerd en uitgeladen aan het slachthuis. Beide...
lees meer ...

06.12.2016 - VILT

Zorgen om derogatie in Nederland en wat in Vlaanderen?

Het Nederlandse vakblad Boerderij wijdt een artikel aan de derogatie om zijn lezers erop te wijzen dat de ervaringen in eigen land en in de buurlanden leren dat het steeds moeilijker wordt om van Europa een uitzondering op de mestregels te bekomen. De onderliggende boodschap is dat Nederland zal moe...
lees meer ...

05.12.2016 - VILT

"België rondt weldra kaap van 100.000 ha aardappelen"

De opmars van de Belgische aardappelverwerkende sector is niet te stuiten. Op 25 jaar tijd verachtvoudigde de hoeveelheid verwerkte aardappelen in ons land. Volgens Romain Cools, secretaris van Belgapom, de Belgische federatie van de aardappelverwerking en -handel, is de kans groot dat we over twee ...
lees meer ...

01.12.2016 - VILT

ILVO maakt van klimaat een multidisciplinair vraagstuk

Op de klimaattop in Gent kondigde Vlaams minister Joke Schauvliege aan dat er een expertisecentrum komt voor de klimaatvraagstukken die betrekking hebben op landbouw. Aangezien klimaatonderzoek deel uitmaakt van de overkoepelende onderzoeksstrategie van ILVO die gericht is op duurzame landbouw, word...
lees meer ...

28.11.2016 - geVILT

Welke mogelijkheden biedt de bio-economie voor landbouw?

Onderzoeksvragen zijn helder voor ILVO Een niet al te gewaagde voorspelling is dat de agrovoedingsindustrie meer zal doen dan enkel mensen voeden. De sector zal ook hernieuwbare grondstoffen aanleveren voor allerlei industriële, farmaceutische en technische toepassingen. De bio-economie is nam...
lees meer ...

28.11.2016 - VILT

"Belgische aardappelkennis is gegeerd in hele wereld"

In aanwezigheid van Herman Van Rompuy, voormalig Europees president, werd de aardappelvakbeurs Interpom | Primeurs in Kortrijk zondag plechtig geopend. “Wat velen niet weten, is dat de aardappelsector wereldwijd aan een opmars bezig is. Deze evolutie biedt niet alleen kansen voor onze aardappe...
lees meer ...

Pagina 14 van 30Eerste   Vorige   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  Volgende   Laatste