ILVO in de vakpers

17.02.2017 - VILT

Opent index voor melkkoeienwelzijn perspectieven?

Het welzijn van melkvee kan voortaan op een efficiënte en betrouwbare manier worden bepaald dankzij de flexibele en relatief snel uitvoerbare index die werd ontwikkeld door ILVO-UGent onderzoekster Sophie de Graaf. Dat biedt perspectieven, want melkveebedrijven met goede welzijnsscores kunnen z...
lees meer ...

15.02.2017 - VILT

"Belast zonevreemde activiteiten in landbouwgebied"

Op het landbouwbedrijf van vleesveehouder en akkerbouwer Olivier Van Look in Ekeren organiseerde de provincie Antwerpen een sensibiliseringsevent rond de verkaveling van het platteland en het daaraan gekoppelde verlies van landbouwgrond. Dat de urgentie van die denkoefening sterker aanwezig in Antwe...
lees meer ...

13.02.2017 - VILT

Overleeft de boer de vierde industriële revolutie?

Op de inmiddels vijfenvijftigste studiedag van de vakgroep Landbouweconomie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent werd een dag lang nagedacht over de impact van de vierde industriële revolutie op de landbouw. Er was de stoommachine, de eerste elektrisch aangedreven productie...
lees meer ...

10.02.2017 - Proeftuinnieuws

Twee operationele groepen rond smart farming opgericht

In september vorig jaar zijn twee operationele groepen rond smart farming van start gegaan: Controlled Traffic Farming en SOCROSense. Met operationele groepen wil het Departement Landbouw en Visserij de interactie tussen onderzoek en praktijk aanmoedigen en zo innovatie stimuleren.
lees meer ...

01.02.2017 - VILT

Ook boerderij heeft 'internet of things' nodig

Op Europese landbouwbedrijven verschijnen steeds meer digitale machines en sensoren, maar die werken al te vaak nog geïsoleerd van elkaar. Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020), een nieuw grootscheeps Europees Horizon2020-project, wil daar verandering in brengen. Met een budget van 30 miljoe...
lees meer ...

31.01.2017 - VILT

Frans-Belgische expertise inzake melkvee in één team

In een context van volatiele melkprijzen is de rendabiliteit van melkveebedrijven meer dan ooit de bezorgdheid van de sector. Aangezien het voeder bijna 70 procent van de werkingskosten vertegenwoordigt, is het de belangrijkste hefboom die de producent kan gebruiken om de productiekosten te beperken...
lees meer ...

30.01.2017 - geVILT

Geraken open ruimte en landbouw uit de hoek waar de klappen vallen?

Als kader voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen is sinds 1997 het Ruimtelijk Structuurplan van kracht. Het gewestplan is nog 20 jaar ouder en kleurde alle percelen in volgens hun bestemming, maar veel visie op de toekomstige ruimtelijke ordening ging daar niet van uit. Inmiddels zijn we 2017, sta...
lees meer ...

27.01.2017 - Management & Techniek

Intacte staarten, de Zweedse aanpak

Dossier Staartbijten en welzijn bij varkens 'Bijtgedrag is geen onoverkomelijk probleem' - Suzy Van Gansbeke, Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij; Karlien De Paepe, Vlaamse overheid, Departement LNE & Sarah De Smet, Varkensloket 'Staartletsels- en huidscore voorspellen welzijn' ...
lees meer ...

27.01.2017 - Management & Techniek

Nieuwe ziekten en plagen bij aardappelen

Op de contactdag aardappelen die ILVO half november organiseerde, kwamen behalve nematoden en bacteriën ook andere courante en mogelijk nieuwe ziekten en plagen aan bod. - Patrick Dieleman
lees meer ...

26.01.2017 - VILT

Bieden aromahop, quinoa, soja en insecten potentieel?

Onderzoeksinstituut ILVO en het Departement Landbouw en Visserij organiseerden tijdens Agriflanders een studiedag over nieuwe trends in voeding. Is er geld mee te verdienen? Wat komt er bij kijken? En waar kunnen geïnteresseerden terecht voor steun, begeleiding en kennis? Gisteren stonden we al...
lees meer ...

Pagina 12 van 30Eerste   Vorige   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Volgende   Laatste