ILVO in de vakpers

20.03.2017 - VILT

Tot 1.500 euro gratis advies voor hoeveverwerkers

Land- en tuinbouwers kunnen vanaf nu via het e-loket gratis technisch advies over de verwerking van primaire producten ter waarde van 1.500 euro aanvragen. Dat maakt minister voor Landbouw Joke Schauvliege mogelijk via een uitbreiding van de KRATOS-subsidie. Het Vlaams instituut voor landbouw-, viss...
lees meer ...

17.03.2017 - VILT

Video's bekwamen varkenshouder in bioveiligheid

Varkenshouders kunnen hun inzicht in bioveiligheid op en rond hun bedrijf verbeteren aan de hand van twee video’s. Die zijn een initiatief van het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met Universiteit Gent, Dierengezondheidszorg Vlaanderen, onderzoeksinstituut ILVO en het Varkenslo...
lees meer ...

13.03.2017 - De Standaard

Hoe komt het dat een aubergine binnen een minuut bruin wordt als je ze doorsnijdt?

‘Ik ken geen enkele groente of fruitsoort die zo extreem snel verkleurt als de aubergine’, mailt de heer De Bock. ‘Bij een appel of avocado gaat het ook redelijk snel, maar het is niets vergeleken met een aubergine.’ Hoe komt dat?
lees meer ...

03.03.2017 - VILT

"Agro-ecologie kan hefboom zijn voor duurzame landbouw"

Agro-ecologie kan een rol spelen in een transitie naar een meer duurzaam landbouw- en voedingssysteem. Om die reden moet het beleid volop inspanningen leveren om agro-ecologie meer ingang te doen vinden bij de Vlaamse land- en tuinbouwers en bij uitbreiding in de hele maatschappij. Dat kan onder mee...
lees meer ...

28.02.2017 - VILT

ie-net buigt zich over klimaateffect akker- en tuinbouw

Ingenieursvereniging ie-net verzamelde enkele experts in plantaardige productie om de gevolgen van de klimaatverandering te bespreken. Al te vaak blijven discussie over het klimaat immers beperkt tot de dierlijke productie. Sprekers waren Anne Gobin van VITO, Pieter De Frenne van UGent, James Taylor...
lees meer ...

27.02.2017 - geVILT

Precisielandbouw in de melkveehouderij. Kloof tussen ontwikkelaars en melkveehouders overbruggen

Er komt een tijdperk aan waarin landbouwers in hun bedrijfsvoering niet alleen meer zullen vertrouwen op de eigen kennis en waarnemingen maar ook op sensoren en slimme machines. Voor de voorlopers begint dat al werkelijkheid te worden. Als het van Europa afhangt, mag het zelfs sneller gaan. Zopas is...
lees meer ...

24.02.2017 - Management & Techniek

Dossier: Vleesvee, op zoek naar groei

Dit dossier gaat over groei, een belangrijk aandachtspunt in de vleesveehouderij. Het eerste artikel gaat specifiek over de karkasgroei van afgemeste stieren. We presenteren een proef die liep op het ILVO en die de prestaties vergelijkt van dikbilkalveren die opgefokt werden met kunstmelk op basis v...
lees meer ...

24.02.2017 - Proeftuinnieuws

Energieschermen tegen het licht gehouden

Energieschermen zijn ontwikkeld om de serre beter te isoleren en de warmte in de kas te houden. Maar schermen nemen licht weg en dat beperkt hun gebruik. Uit ons onderzoek blijkt dat sommige plasticfolies wel veel licht doorlaten en ook uitstekende isolerende eigenschappen hebben, als ze op de juist...
lees meer ...

24.02.2017 - Proeftuinnieuws

Erosie in preiteelt op ruggen aan banden gelegd

Om in ruggenteelten op erosiegevoelige percelen het afspoelen van water, vruchtbare grond, meststoffen en pesticiden te voorkomen, komt het erop aan de bodem in de tussenrug zoveel mogelijk te verruwen om zodoende de infiltratiecapaciteit te verhogen. Dit kan je doen met drempeltjes, zoals in de aar...
lees meer ...

24.02.2017 - VILT

Antibioticaresidu opsporen voor het in varkensvlees zit

Onderzoeksinstituut ILVO heeft op vraag van de Belgische vleesindustrie een methode uitgewerkt om op basis van varkensspeeksel te bepalen of er antibioticaresiduen zijn. Dat speeksel wordt handig verzameld door een stukje touw in het hok van slachtrijpe varkens te hangen en dit vervolgens uit te kni...
lees meer ...

Pagina 11 van 30Eerste   Vorige   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Volgende   Laatste