ILVO in de vakpers

11.01.2017 - VILT

Voederpatent van Dumoulin biedt uitkomst voor berengeur

De Belgische veevoederfabrikant Dumoulin heeft een samengesteld voeder ontwikkeld dat berengeur in varkensvlees vermijdt en zodoende een reëel alternatief vormt voor biggencastratie. Groep AVEVE, waar Dumoulin deel van uitmaakt, spreekt van een wereldprimeur. Het gepatenteerd voedingsconcept wo...
lees meer ...

06.01.2017 - Proeftuinnieuws

Witloofonderzoek gaat voor rendabiliteit en duurzame teeltmethoden

Het witloofonderzoek focust op dezelfde thema’s als vorige jaren, maar er worden wel nieuwe accenten gelegd. Zo zal het rassenonderzoek bijzondere aandacht besteden aan de mogelijkheden voor segmentatie. Binnen de gewasbescherming wint de ritnaaldenproblematiek meer en meer aan belang. Maar oo...
lees meer ...

28.12.2016 - VILT

Vertakking chrysanten sturen met LED-licht

De knopuitgroei van chrysanten kan geremd worden met blauw en het zogenaamde verrood licht. Dat blijkt uit experimenten aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Met het extern aanbrengen van het plantenhormoon auxine kan dan weer bereikt worden dat chrysanten minder zijtakken vo...
lees meer ...

23.12.2016 - VILT

Vinden onderzoekers biostimulantia in reststromen?

Professoren van de Gentse Universiteit zullen vanaf 2017 onderzoeken of ze restromen afkomstig van de land- en tuinbouw en verwerkende industrie kunnen opwaarderen tot producten die de plantengroei bevorderen of planten beschermen tegen stress, ziekten, insecten of nematoden. Het door de Vlaamse ove...
lees meer ...

15.12.2016 - VILT

"We moeten durven praten over risico in de landbouw"

Ingenieursvereniging ie-net organiseerde deze maand een studiedag over risicobeheersing in de veehouderij. Sprekers waren Erwin Wauters van ILVO, Johan Galle van AGinsurance, Riccy Focke van Boeren op een Kruispunt en Jeroen Buysse van UGent. Het verhaal van Wauters over risicoperceptie bij landbouw...
lees meer ...

14.12.2016 - VILT

EU-akkoord over visquota in 2017

De Europese ministers van Visserij hebben de nieuwe vangstmogelijkheden voor 2017 vastgelegd. Vooral in de Noordzee worden de quota voor onder meer tong, kabeljauw, rog en pladijs opgetrokken, terwijl de quota voor verschillende vissoorten in het Engels Kanaal, de Keltische en de Ierse Zee dalen. Me...
lees meer ...

09.12.2016 - Proeftuinnieuws

Zoektocht naar geschikt gewasbeschermingsmiddel tegen ritnaalden in witloof

Ritnaalden veroorzaken economische schade in de witloofwortelteelt. Momenteel zijn er echter geen gewasbeschermingsmiddelen toegelaten die tijdens de teelt kunnen worden ingezet. De Nationale Proeftuin voor Witloof test daarom potentiële proefmiddelen uit in percelen met een hoge ritnaaldendruk...
lees meer ...

08.12.2016 - VILT

"Boeren percipiëren risico anders dan het beleid denkt"

Er is een mismatch tussen de risicobeheerinstrumenten die onderzoek en overheid bezig houden, en degenen die landbouwers zelf geschikt en haalbaar vinden. Daarenboven zijn landbouwers niet risico-avers, maar eerder risico-neutraal. Het zijn maar twee van de vijf stellingen die landbouweconoom Erwin ...
lees meer ...

07.12.2016 - VILT

Fitte kip doorstaat transport beter dan zwakke broertje

In België gaan er jaarlijks 200 miljoen vleeskuikens en -kippen op de vrachtwagen. Als ééndagskuikens worden ze getransporteerd van de broeierij naar de pluimveehouder. Als ze slachtrijp zijn worden ze daar opnieuw ingeladen, getransporteerd en uitgeladen aan het slachthuis. Beide...
lees meer ...

06.12.2016 - VILT

Zorgen om derogatie in Nederland en wat in Vlaanderen?

Het Nederlandse vakblad Boerderij wijdt een artikel aan de derogatie om zijn lezers erop te wijzen dat de ervaringen in eigen land en in de buurlanden leren dat het steeds moeilijker wordt om van Europa een uitzondering op de mestregels te bekomen. De onderliggende boodschap is dat Nederland zal moe...
lees meer ...

Pagina 10 van 30Eerste   Vorige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Volgende   Laatste