ILVO in de vakpers

11.05.2017 - VILT

Studie veehouderij en gezondheid besproken in parlement

De literatuurstudie van de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) en het bijbehorende tv-optreden openden in Vlaanderen het debat over veehouderij en gezondheid. WMF richtte zich rechtstreeks tot de beleidsmakers, met resultaat want ook in het Vlaams Parlement werd de kwestie geagendeerd. Volksvertegenw...
lees meer ...

10.05.2017 - VILT

Internationale workshop rond spuittechniek fruit

Van 10 tot 12 mei vindt aan de Universiteit Hasselt Supofruit plaats, een internationale workshop rond gewasbescherming voor fruit, een organisatie van pcfruit in samenwerking met ILVO en KU Leuven. Supofruit wordt tweejaarlijks georganiseerd, telkens in een ander fruitproducerend land. Aan het semi...
lees meer ...

28.04.2017 - VILT

Natuurlijke ventilatie koeienstal moeilijk te berekenen

Het ontwikkelen van een accurate, snelle én goedkope methode voor het meten van het ventilatiedebiet in natuurlijk geventileerde koeienstallen is een enorme uitdaging. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Gerlinde De Vogeleer (UGent/ILVO). “We kunnen goede rekenmodellen opstellen ...
lees meer ...

25.04.2017 - VILT

WMF waarschuwt voor veeconcentratie in West-Vlaanderen

Op de regionale tv-zender Focus|WTV neemt de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) de intensieve veehouderij op de korrel. De reportage start met buurtbewoners die klagen dat de grote kippenstal in hun achtertuin niet thuishoort in landbouwgebied maar op een industrieterrein en poneert vervolgens dat d...
lees meer ...

24.04.2017 - geVILT

Wat stallucht wel en niet doet met de gezondheid van omwonenden

Wetenschappelijke literatuur geeft stof tot nadenken Ngo’s en buurtcomités ventileren de jongste tijd hun bezorgdheid over de veronderstelde negatieve invloed van (grotere) pluimvee- of varkensstallen op de gezondheid van omwonenden. Er wordt met name gewezen op de uitstoot van fijn st...
lees meer ...

24.04.2017 - VILT

Verrassende bevindingen omtrent stallucht en gezondheid

Recent trokken inwoners van Wuustwezel naar het stadhuis om hun zorgen te uiten over de nieuwbouw van (kippen)stallen. Geur- en verkeershinder zijn de vaakst gehoorde klachten, maar zij verwezen naar fijn stof en het effect daarvan op de gezondheid, refererend naar onderzoek van de Universiteit Utre...
lees meer ...

14.04.2017 - VILT

Kan voederconversie Vlaamse varkens verder omlaag?

Het voeder heeft een aandeel van 50 tot 70 procent in de kosten voor het afmesten van vleesvarkens en dus heeft de bankrekening van elke varkenshouder er baat bij om met zo weinig mogelijk voeder zo veel mogelijk kilo’s varken te produceren. De jongste tien jaar is de voederconversie ongeveer ...
lees meer ...

12.04.2017 - De Standaard

Laat het gras liggen en de CO2 daalt

De landbouwers kunnen helpen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Want onder landbouwbodems is nog ruimte om extra CO2 op te slaan. De helft van de koolstofdioxide zit niet in de lucht, maar onder de grond. Toch is de jongste decennia de koolstofvoorraad in de bodem fors gedaald, onder meer ...
lees meer ...

07.04.2017 - VILT

Terzake stuurt reporter op cursus omgaan met varkens

Op de dag dat het varkensslachthuis van Tielt heropende, stuurde Terzake een reporter op cursus ‘Leren met varkens omgaan’. Hij trok naar de varkenscampus van UGent, HoGent en ILVO in Melle. Varkens zijn best wel intelligente dieren die gevoelig reageren op prikkels in hun omgeving. De m...
lees meer ...

03.04.2017 - VILT

Food Pilot blikt terug op succesvol 2016

De werking van de Food Pilot, een initiatief van ILVO en Flanders’ FOOD, gaat van jaar tot jaar vooruit. In 2016 voerde de testfabriek 293 piloottesten uit voor 93 verschillende bedrijven. Naast de piloottesten werden 20.921 analyses uitgevoerd voor 201 klanten. Bovendien zijn de klanten van d...
lees meer ...

Pagina 10 van 30Eerste   Vorige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Volgende   Laatste