Pers en media

ILVO persbericht

Uitnodiging veldbezoek en biobedrijfsnetwerk akkerbouw - grove groenten

Sinds 2005 organiseert ILVO (samen met Inagro, afd. biologische productie) een reeks veldproeven om het effect na te gaan van al dan niet kerende grondbewerking in de akker- en tuinbouw, en van verschillende types bemesting en groenbemesting. Specifiek in de biologische groententeelt van prei regist...

ILVO persbericht

Uitnodiging openbare verdediging doctoraat Evelien Adriaenssens

Titel van het doctoraat: 'Biologisch weerwerk: onderzoek naar het inzetten van fagen tegen Dickeya spp. in de aardappelteelt' Nieuwe bacteriofagen voor de biocontrole van Dickeya spp. in de aardappelproductie: Microbiologische karakterisering en controleperspectieven Evelien Adriaenssens h...

Wonderzoeker

Wetenschappelijk landbouwnieuws - herfst 2012

Over appels en luizen die zich (niet) laten vangen - Geurlab - Garnalen en scheepsverf

VILT

Onderzoek | Compost als bemestingsvorm: "Compost toedienen, is investeren in de bodem"

Bemesten met compost biedt mogelijkheden voor de Vlaamse landbouw om een aantal belangrijke uitdagingen rond duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan te pakken. Via compostering zouden bijvoorbeeld organische afvalstromen uit stedelijke gebieden omgezet kunnen worden in nuttige meststoffen v...

Nieuwtje

ILVO op Open Bedrijvendag 2012 - 7 oktober 2012

Lab tot lepel, vee tot vork, mossel tot mes, teelt tot tafel, bodem tot bord Wist u dat het landbouwonderzoek vanuit de overheid zijn tachtigste verjaardag viert in Vlaanderen? Sinds de oprichting van het Rijksstation voor Plantenveredeling in 1932, is het Instituut voor Landbouw- en Visserijon...

ILVO persbericht

Uitnodiging openbare verdediging doctoraat Eva Kerselaers

Titel van het doctoraat: 'Participatieve ontwikkeling van een landbouwwaarderings-instrument om rurale planning in Vlaanderen te ondersteunen' In dicht bevolkte regio’s zoals Vlaanderen wordt het platteland met nieuwe uitdagingen geconfronteerd, zoals verstedelijking en nieuwe maatschappelijke ...

ILVO persbericht

Veldproeven inlandse eiwitproductie krijgen bezoek van Kris Peeters

Onze veldproeven met niet-GGO SOJA (inlandse eiwitproductie) en met SORGHUM (droogtebestendig alternatief voor maïs) zijn zeer bemoedigend. Op 10 september 2012 bezoekt Vlaams minister-president en minister van landbouw Kris Peeters beide veldproeven: “Het Vlaamse landbouwwetenschappelijk onderzoek ...

Nieuwtje

Effecten van windmolenparken op zee: rapport 2012

Op dit moment staan er in het Belgische deel van de Noordzee reeds 91 windmolens. De invloed van de bouw en de aanwezigheid van deze windmolens op het milieu wordt nauwlettend opgevolgd door een consortium van wetenschappelijke instellingen. Hun bevindingen worden voorgesteld in een geïntegreerd rap...

Nieuwtje

Herontdekking van de Elft Alosa alosa in Belgische wateren

Tijdens een bemonsteringscampagne op 6 augustus 2012 in het kader van het project MEMO werd een vis gevangen van het geslacht Alosa. Al snel werd duidelijk dat het niet ging om een fint maar om de in België uitgestorven gewaande elft.

Nieuwtje

NUTRIHORT: Nutrient management, nutrient legislation and innovative techniques in intensive horticulture

Van 16 tot 18 september 2013 organiseert ILVO-Plant Teelt en Omgeving samen met Ugent Vakgroep Bodembeheer, PCG, PCS, PSKW en Inagro in Gent de conferentie ‘NUTRIHORT: Nutrient management, nutrient legislation and innovative techniques in intensive horticulture’. De conferentie gaat door op de facul...

Pagina 99 van 116Eerste   Vorige   94  95  96  97  98  [99]  100  101  102  103  Volgende   Laatste