Pers en media

Nieuwtje

ILVO neemt deel in FP7 project dat focust op valorisatie van neven- en afvalstromen uit de landbouw- en voedingsindustrie in de productie van functioneel diervoeder

De voedingsverwerkende bedrijven in Europa produceren grote hoeveelheden bijproducten en afval. Dergelijke afvalstromen worden slechts beperkt gevaloriseerd, met verschillende niveaus van toegevoegde waarde (verspreid op het land, diervoeders, compostering). De belangrijkste volumes worden echter en...

VILT

Onderzoek | Gewasbescherming: Integrated Pest Management (IPM) daagt onderzoekers uit

Over minder dan twee maanden moeten alle Europese lidstaten hun nationaal actieplan inzake Integrated Pest Management (IPM) communiceren. Hoe ver staan Vlaamse land- en tuinbouwers op het vlak van duurzaam pesticidengebruik en welke verdere reducties van chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn moge...

Foto's

ILVO op Open Bedrijvendag 2012: fotoreportage

ILVO bedankt de 6300 bezoekers voor hun fijne reacties! Proficiat aan allen die meewerkten!

ILVO persbericht

Uitnodiging veldbezoek en biobedrijfsnetwerk akkerbouw - grove groenten

Sinds 2005 organiseert ILVO (samen met Inagro, afd. biologische productie) een reeks veldproeven om het effect na te gaan van al dan niet kerende grondbewerking in de akker- en tuinbouw, en van verschillende types bemesting en groenbemesting. Specifiek in de biologische groententeelt van prei regist...

ILVO persbericht

Uitnodiging openbare verdediging doctoraat Evelien Adriaenssens

Titel van het doctoraat: 'Biologisch weerwerk: onderzoek naar het inzetten van fagen tegen Dickeya spp. in de aardappelteelt' Nieuwe bacteriofagen voor de biocontrole van Dickeya spp. in de aardappelproductie: Microbiologische karakterisering en controleperspectieven Evelien Adriaenssens h...

Wonderzoeker

Wetenschappelijk landbouwnieuws - herfst 2012

Over appels en luizen die zich (niet) laten vangen - Geurlab - Garnalen en scheepsverf

VILT

Onderzoek | Compost als bemestingsvorm: "Compost toedienen, is investeren in de bodem"

Bemesten met compost biedt mogelijkheden voor de Vlaamse landbouw om een aantal belangrijke uitdagingen rond duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan te pakken. Via compostering zouden bijvoorbeeld organische afvalstromen uit stedelijke gebieden omgezet kunnen worden in nuttige meststoffen v...

Nieuwtje

ILVO op Open Bedrijvendag 2012 - 7 oktober 2012

Lab tot lepel, vee tot vork, mossel tot mes, teelt tot tafel, bodem tot bord Wist u dat het landbouwonderzoek vanuit de overheid zijn tachtigste verjaardag viert in Vlaanderen? Sinds de oprichting van het Rijksstation voor Plantenveredeling in 1932, is het Instituut voor Landbouw- en Visserijon...

ILVO persbericht

Uitnodiging openbare verdediging doctoraat Eva Kerselaers

Titel van het doctoraat: 'Participatieve ontwikkeling van een landbouwwaarderings-instrument om rurale planning in Vlaanderen te ondersteunen' In dicht bevolkte regio’s zoals Vlaanderen wordt het platteland met nieuwe uitdagingen geconfronteerd, zoals verstedelijking en nieuwe maatschappelijke ...

ILVO persbericht

Veldproeven inlandse eiwitproductie krijgen bezoek van Kris Peeters

Onze veldproeven met niet-GGO SOJA (inlandse eiwitproductie) en met SORGHUM (droogtebestendig alternatief voor maïs) zijn zeer bemoedigend. Op 10 september 2012 bezoekt Vlaams minister-president en minister van landbouw Kris Peeters beide veldproeven: “Het Vlaamse landbouwwetenschappelijk onderzoek ...

Pagina 96 van 113Eerste   Vorige   91  92  93  94  95  [96]  97  98  99  100  Volgende   Laatste