Pers en media

ILVO mededeling nr 131

T2 situatie - ecologische analyse 2012: epibenthos en (juveniele) visbemonstering Ameland en Schiermonnikoog

Annelies De Backer

ILVO persbericht

Openbare verdediging doctoraat Joris Robyn

Titel van het doctoraat: "Oog in oog met Campylobacter" Elk jaar worden zowat 200.000 Europeanen ernstig ziek door met Campylobacter besmet voedsel te eten. Het werkelijke aantal getroffen mensen ligt vermoedelijk vele malen hoger. ILVO heeft deze bacterie al een tijd in het vizier. Maar voorlo...

ILVO persbericht

Openbare verdediging doctoraat Roselien Vanderhasselt

Titel van het doctoraat: "Een objectievere meting van welzijn bij vleeskuikens?" Om het welzijnsniveau in de vleeskuikensector te verbeteren is er nood aan een objectieve en betrouwbare methode om dat welzijn te beoordelen. Met haar doctoraatsonderzoek wil Roselien Vanderhasselt de bestaande pr...

Nieuwtje

Creatie van een open pilootinfrastructuur ter bevordering van innovatie in de voedingsindustrie

Het FOODINOFRA project, gesteund door het Agentschap Ondernemen, werd in september 2012 opgericht en heeft als doel de product- en procesinnovatie in de voedingsindustrie te stimuleren. Flanders’ FOOD, ILVO en Fevia Vlaanderen slaan hierbij de handen in elkaar. Zij brengen de pilootinfrastructuur en...

Nieuwtje

Het SUSFOOD ERA-Net rond duurzame voedingsproductie en –consumptie lanceerde op vrijdag 15 februari 2013 zijn eerste oproep voor projectvoorstellen

In December 2011 werd het ERA-net SUSFOOD opgestart met als strategisch doel de wetenschappelijke samenwerking tussen EU lidstaten en geassocieerde staten te versterken. Dit om de doorstroming van de wetenschappelijke kennis (onderzoek) in verband met duurzame voedingssystemen te maximaliseren om to...

ILVO persbericht

Vlaamse land- en tuinbouwsector sluit 2012 af met 21 dodelijke slachtoffers

In 2012 zijn in Vlaanderen 21 mensen om het leven gekomen tijdens hun werkzaamheden in de land- en tuinbouwsector. Dat blijkt uit ILVO tellingen op basis van persberichtgeving. Het cijfer toont een status quo ten opzichte van 2011 (22 doden). Een statistische schatting van het aantal niet-dodelijke ...

Nieuwtje

Award for best student paper on the SPPRA conference

Sofija Vulgarakis Minov's paper "Measurements on signal droplet characteristics using high speed imaging techniques" is awarded as the best student paper at the Signal Processing, Pattern Recognition and Applications (SPPRA) conference being held in Innsbruck, Feb 12-14, 2013

ILVO mededeling nr 129

Catalogue Belge - Description et recommandation - chicoree industrielle 2013

Joke Pannecoucque

ILVO mededeling nr 128

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor industriële cichorei 2013

Joke Pannecoucque

ILVO mededeling nr 130

Netinnovatie langoustinevisserij - Eindrapport

Hans Polet

Pagina 95 van 116Eerste   Vorige   90  91  92  93  94  [95]  96  97  98  99  Volgende   Laatste