Pers en media

Nieuws

ILVO op BIOTECHDAG: veredelen, kruisen en opsporen

Tijdens biotechdag, op zaterdag 23 juni tussen 10 en 18 uur, opent het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), naast 44 andere bedrijven, onderzoekscentra en hogescholen, de deuren van zijn labo’s. Op deze derde biotechdag laten de Vlaamse biotechlabo’s jou kennis maken met de won...

ILVO persbericht

Niveaus van kruiscontaminatie: residuen van diergeneesmiddelen en additieven in de pluimveehouderij

Doctoraat Valerie Vandenberge: "Overdracht van kruiscontaminatie-niveaus van coccidiostatica, antibiotica en ontwormingsmiddelen van voeder naar pluimveematrices" De verdediging zal plaatsvinden op dinsdag 12 juni om 17.00 uur in kliniekauditorium D van de Faculteit Diergeneeskunde, Universitei...

ILVO studiedag: Beren castreren? De alternatieven onder het mes.

Voor het eerst in Vlaanderen is er een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gevoerd over de haalbaarheid van alternatieven voor biggencastratie. Drie jaar lang voerde ILVO (Instituut voor landbouw- en Visserijonderzoek) experimenten uit op 20 Vlaamse varkensbedrijven. De bedoeling was om na te...

ILVO mededeling nr 112

CASPRAK: vergelijkende studie op praktijkbedrijven van alternatieven voor onverdoofde castratie van beerbiggen

Marijke Aluwé

VILT

Onderzoek | Biggencastratie: Doen de alternatieven chirurgisch castreren vergeten?

Voor het eerst in Vlaanderen is er uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het castreren van mannelijke varkens (beren) en naar de waarde van de alternatieven. Drie jaar lang voerde het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) experimenten uit op 20 varkensbedrijven. Bedoeling ...

Nieuwtje

SUSFOOD workshop 23 en 24 mei 2012

Op 23 en 24 mei organiseerde ILVO-Technologie en Voeding samen met MTT (Finland) en LMC (Denemarken)op onze ILVO-Campus een internationale workshop voor het SUSFOOD ERA-Net. SUSFOOD wil het Europese voedingsonderzoek van duurzame productie tot consumptie harmoniseren.

VILT

Interview | Bart Naeyaert, Peter Demeyer, Herman Van Langenhove (VEMIS): "Objectiever en juister beoordelingskader nodig voor geurhinder"

Landbouwbedrijven groeien zodat ook hun impact op de omgeving potentieel groter wordt. Burgers halen wel eens hun neus op voor varkens- en pluimveestallen, terwijl het voor de lokale besturen niet gemakkelijk is om de mogelijke geurhinder bij milieuvergunningsaanvragen goed te beoordelen. Tijd om da...

Wetenschappelijk consortium hoopt op ondubbelzinnig signaal tegen vernielingen door activisten, en stelt zich burgerlijke partij om schadevergoeding te vragen

Rechtszaak FLM 8 mei 2012 Een jaar na de bestorming en poging tot vernietiging van de GGO-aardappelveldproef in Wetteren door activisten en sympathisanten van Field Liberation Movement (29 mei 2011) start het openbaar ministerie een rechtsgeding tegen 11 geïdentificeerde verdachten. De procureu...

ILVO persbericht

Workshop “Vlaamse Langoustinevisserij: heropstart van een lucratieve visserij.”

De langoustinevisserij binnen het Belgisch quotum heeft een reële potentie om aanzienlijk uit te breiden. ILVO heeft via visserijtechnisch en socio-economisch onderzoek kunnen aantonen dat een goed gecoördineerde revitalisering van deze visserij tegelijk rendabel en duurzaam kan zijn. Momenteel haal...

VILT

Onderzoek | Kan EU plantenziekten en plagen aan de grens tegenhouden? DNA-barcodes identificeren schadelijke organismen

De wereldwijde handel in plantaardige producten neemt nog steeds toe. Daardoor verhoogt de kans op insleep en verspreiding van ziekten en plagen. De Europese Unie hanteert een ‘zwarte lijst’ van quarantaineorganismen die een 300-tal schimmels, virussen, bacteriën, fytoplasmen, insecten en aaltjes te...

Pagina 94 van 109Eerste   Vorige   89  90  91  92  93  [94]  95  96  97  98  Volgende   Laatste