Pers en media

Brochure

Technopool Sierteelt - Kennis wijst de weg

Vier sierteelt-gerelateerde wetenschappelijke instellingen werken voortaan samen binnen één duidelijk kennisnetwerk om de sierteeltsector in Vlaanderen efficiënter te ondersteunen bij alle mogelijke teelttechnische en innovatievragen. Onder de naam ‘Technopool Sierteelt&rsqu...

Nieuwtje

Over Seabobs en Suriname…
ILVO-onderzoek naar de rol van de seabobgarnaal in het ecosyteem

De Atlantische seabobgarnaal (Xiphopenaeus kroyeri) is wijd verspreid in de centrale Atlantische oceaan en komt ook zeer overvloedig voor in de kustzone van Suriname, waar ze van belang is voor de visserij.

Wonderzoeker

Wetenschappelijk landbouwnieuws - lente 2012

Van beter gras naar meer melk - Eliminatie van Salmonella Enteritis op leghennenbedrijven - Frietpatat in de puree

VILT

Onderzoek | Functionele agrobiodiversiteit: Nuttige insecten in bloemenrijke akkerranden

Hoe kunnen we nuttige insecten inzetten om plagen op landbouwgewassen te helpen beheersen? En wat hebben die nuttige insecten nodig om tijdig en in voldoende mate aanwezig te zijn? Dat zijn vragen die wetenschappers zich stellen in het kader van functionele agrobiodiversiteit (FAB). ILVO, het Instit...

ILVO persbericht

De slagvaardigheid van drie groenbemesters in de strijd tegen nematoden

Doctoraat Yirina Valdés Vazquez: "The effect of brassicaceous green manures on the potato cyst nematode, Globodera rostochiensis" De verdediging vindt plaats op donderdag 22 maart 2012 om 17h00 in de Academieraadzaal (kamer A 0.030) Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Universiteit Gent ...

Nieuwtje

TILMAN-ORG: onderzoek naar gereduceerde bodembewerking en groenbemesters

TILMAN-ORG is een afkorting voor de Engelstalige projecttitel: “Reduced TILlage and green MANures for ORGanic cropping systems” (http://www.tilman-org.net), ofwel vertaald: “Gereduceerde bodembewerking en groenbemesters voor duurzame biologische teeltsystemen”. Het Instituut voor Landbouw en Visseri...

ILVO persbericht

Met een doordachte bemestingsstrategie werken aan de gezondheid van bodem, gewas, dier en mens.

Op vraag van en in samenwerking met de biosector brachten wetenschappers voor het eerst de dierlijke meststromen van alle biologische landbouwbedrijven in Vlaanderen gedetailleerd in kaart. Dat bracht ondermeer aan het licht dat het huidig aanbod biologische mest in Vlaanderen ontoereikend is om de ...

ILVO persbericht

ILVO participeert in grootschalig onderzoeksproject naar verbeterde biologische teeltsystemen: TILMAN-ORG

Vijftien onderzoekspartners in elf Europese landen stappen samen in een Europees onderzoeksproject rond biologische landbouw. Zij zullen meerbepaald nagaan in welke mate de bodemkwaliteit gunstig kan beïnvloed worden door gereduceerde bodembewerking (ploegloos) en groenbemesting. Voor Vlaanderen zij...

ILVO persbericht

Aan de praat over bemesten op maat

Hoe voorspel je de hoeveelheid werkzame stikstof die uit een bodem vrijkomt voor de plantengroei? Wat beïnvloedt de N-mineralisatie in welke mate? Het weer natuurlijk - bij warm en vochtig weer komt er heel wat minerale stikstof vrij -, maar vooral ook de stabiliteit van de organische stof in de bod...

VILT

Onderzoek | Innovatie in visserij: Nieuwe visserijtechnieken: zuinig met brandstof en duurzaam

De Vlaamse visserijsector kende een vrij goed jaar in 2011. De visprijs was aanvaardbaar en de vangsten waren - zelf binnen het steeds beperkter aantal toegelaten visdagen - behoorlijk. Brandstof werd helaas weer duurder voor de bijna 90 overblijvende vissersschepen. Laat dat nu juist een bijzonder ...

Pagina 93 van 106Eerste   Vorige   88  89  90  91  92  [93]  94  95  96  97  Volgende   Laatste