Pers en media

VILT

ILVO werkt aan computermodel om duurzaamheid te meten

ILVO werkt aan een computermodel dat alle duurzaamheidsaspecten in alle schakels van de productieketen kan meten en evalueren. Het vertrekt van een levenscyclusanalyse, die in de eerste fase wordt uitgevoerd op de melkveehouderij. Uiteindelijk moet het model uitgroeien tot een instrument dat economi...

VILT

Interview | Koen Wellemans (ADLO) & Bert Reubens (ILVO): "Vergroening GLB kan een prikkel betekenen voor agroforestry"

Sinds 2011 kunnen Vlaamse landbouwers een subsidie aanvragen wanneer zij op eenzelfde perceel een landbouwteelt combineren met het aanplanten van bomen. Agroforestry heet dat, oftewel een boslandbouwsysteem. De beloofde economische en ecologische meerwaarde ten spijt, gelooft tot hiertoe maar een do...

ILVO mededeling nr 114

Optimale aanwending van biologische mest voor een gezond biologisch gewas: eindrapport

Bert Reubens

Nieuwtje

Ondernemers en ILVO-onderzoekers sluiten samen de kringloop

Neven- en reststromen van een productieproces kunnen we proberen zo miniem mogelijk te houden, maar we kunnen ze ook nuttig gaan gebruiken. In Boer en Tuinder kon je onlangs lezen hoe ILVO-onderzoekers en preitelers op zoek gaan naar nieuwe, smakelijke en voedzame toepassingen voor het groene deel v...

ILVO persbericht

Geluidsconditionering van zeebaars: een sleutel in de combinatie van open zeeboerderijen in windmolenparken en passieve visserij aan de rand ervan?

ILVO werkt aan een innovatief concept dat open zeeboerderijen in windmolenparken combineert met een duurzame passieve visserij, en dit voor de (voor de Noordzee nieuwe) vissoort zeebaars. Geluidsconditionering is een van de sleutels in het concept.

Nieuwtje

ILVO neemt deel in FP7 project dat focust op valorisatie van neven- en afvalstromen uit de landbouw- en voedingsindustrie in de productie van functioneel diervoeder

De voedingsverwerkende bedrijven in Europa produceren grote hoeveelheden bijproducten en afval. Dergelijke afvalstromen worden slechts beperkt gevaloriseerd, met verschillende niveaus van toegevoegde waarde (verspreid op het land, diervoeders, compostering). De belangrijkste volumes worden echter en...

VILT

Onderzoek | Gewasbescherming: Integrated Pest Management (IPM) daagt onderzoekers uit

Over minder dan twee maanden moeten alle Europese lidstaten hun nationaal actieplan inzake Integrated Pest Management (IPM) communiceren. Hoe ver staan Vlaamse land- en tuinbouwers op het vlak van duurzaam pesticidengebruik en welke verdere reducties van chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn moge...

Foto's

ILVO op Open Bedrijvendag 2012: fotoreportage

ILVO bedankt de 6300 bezoekers voor hun fijne reacties! Proficiat aan allen die meewerkten!

ILVO persbericht

Uitnodiging veldbezoek en biobedrijfsnetwerk akkerbouw - grove groenten

Sinds 2005 organiseert ILVO (samen met Inagro, afd. biologische productie) een reeks veldproeven om het effect na te gaan van al dan niet kerende grondbewerking in de akker- en tuinbouw, en van verschillende types bemesting en groenbemesting. Specifiek in de biologische groententeelt van prei regist...

ILVO persbericht

Uitnodiging openbare verdediging doctoraat Evelien Adriaenssens

Titel van het doctoraat: 'Biologisch weerwerk: onderzoek naar het inzetten van fagen tegen Dickeya spp. in de aardappelteelt' Nieuwe bacteriofagen voor de biocontrole van Dickeya spp. in de aardappelproductie: Microbiologische karakterisering en controleperspectieven Evelien Adriaenssens h...

Pagina 90 van 108Eerste   Vorige   85  86  87  88  89  [90]  91  92  93  94  Volgende   Laatste