Pers en media

ILVO persbericht

Open pilootinfrastructuur kan slimme impuls geven aan innovatie in de voedingsindustrie

De Vlaamse voedingssector mikt met een vooruitstrevend en delend concept op meer efficiëntie in de innovatie. Product- en procesinnovatie hangt in deze sector nauw samen met de beschikking over testmogelijkheden in het laboratorium en op semi-industriële proefmachines, al dan niet met begeleiding va...

ILVO persbericht

Vernieuwde biggenbatterijen op ILVO bieden nieuwe opportuniteiten voor onderzoek

ILVO is klaar met de vernieuwing en uitbreiding van een proefstal voor biggen. In plaats van 4 compartimenten beschikt de onderzoeksinstelling nu over 12 gelijke compartimenten. Elk compartiment kan 48 gespeende biggen huisvesten (leeftijd van 4 tot 9 weken) in afzonderlijke hokken voor 6 biggen. De...

VILT

Meer onderzoek mogelijk in vernieuwde biggenstal ILVO

ILVO is klaar met de vernieuwing en uitbreiding van een proefstal voor biggen. De nieuwe biggenbatterijen zijn zo gebouwd dat ze conform zijn aan praktijkomstandigheden en tegelijk voldoen aan wetenschappelijke eisen. Vergelijkende voederproeven en observaties inzake gedrag kunnen voortaan optimaler...

Wonderzoeker

Wetenschappelijk landbouwnieuws - lente 2013

Azalea's met spectaculaire bloei - Hoe lekker is charcuterie? Labtesten weten het - Minder methaan dankzij plantextracten?

ILVO mededeling nr 132

Statistische analyse van de eerste twee monitoringscampagnes (TO) binnen het onderzoek naar de invloed van lozing van gechloreerd zeewater op het macrobenthos (zacht substraat) en de epifauna (hard substraat)

Jozefien Derweduwen

ILVO mededeling nr 131

T2 situatie - ecologische analyse 2012: epibenthos en (juveniele) visbemonstering Ameland en Schiermonnikoog

Annelies De Backer

ILVO persbericht

Openbare verdediging doctoraat Joris Robyn

Titel van het doctoraat: "Oog in oog met Campylobacter" Elk jaar worden zowat 200.000 Europeanen ernstig ziek door met Campylobacter besmet voedsel te eten. Het werkelijke aantal getroffen mensen ligt vermoedelijk vele malen hoger. ILVO heeft deze bacterie al een tijd in het vizier. Maar voorlo...

ILVO persbericht

Openbare verdediging doctoraat Roselien Vanderhasselt

Titel van het doctoraat: "Een objectievere meting van welzijn bij vleeskuikens?" Om het welzijnsniveau in de vleeskuikensector te verbeteren is er nood aan een objectieve en betrouwbare methode om dat welzijn te beoordelen. Met haar doctoraatsonderzoek wil Roselien Vanderhasselt de bestaande pr...

Nieuwtje

Creatie van een open pilootinfrastructuur ter bevordering van innovatie in de voedingsindustrie

Het FOODINOFRA project, gesteund door het Agentschap Ondernemen, werd in september 2012 opgericht en heeft als doel de product- en procesinnovatie in de voedingsindustrie te stimuleren. Flanders’ FOOD, ILVO en Fevia Vlaanderen slaan hierbij de handen in elkaar. Zij brengen de pilootinfrastructuur en...

Nieuwtje

Het SUSFOOD ERA-Net rond duurzame voedingsproductie en –consumptie lanceerde op vrijdag 15 februari 2013 zijn eerste oproep voor projectvoorstellen

In December 2011 werd het ERA-net SUSFOOD opgestart met als strategisch doel de wetenschappelijke samenwerking tussen EU lidstaten en geassocieerde staten te versterken. Dit om de doorstroming van de wetenschappelijke kennis (onderzoek) in verband met duurzame voedingssystemen te maximaliseren om to...

Pagina 90 van 111Eerste   Vorige   85  86  87  88  89  [90]  91  92  93  94  Volgende   Laatste