Pers en media

Persbericht

ILVO en Boerenbond stappen in Europees netwerk om kennisdeling rond duurzame innovatie in de vleesveehouderij te stimuleren

Onderzoeksinstellingen, adviseurs, landbouworganisaties, veehouders en andere betrokkenen uit 9 EU-lidstaten bundelen de krachten om de uitwisseling van ideeën rond verduurzaming van de vleesveehouderij in Europa te versnellen. In het nieuwe trans-Europese netwerk BovINE zullen zij concreet wer...

ILVO mededeling nr 259

Vlarisub-ringtest November 2019

Fien Amery

Persbericht

Toponderzoeker ILVO komt in wetenschappelijk adviesorgaan OESO

De OESO benoemt Lieve Herman - één van de afdelingshoofden binnen ILVO - tot lid van het  Wetenschappelijk Adviesorgaan (SAB) van zijn Coöperatief Onderzoeksprogramma (CRP) rond biologisch grondstoffenbeheer voor duurzame landbouwsystemen. Herman is de eerste Vlaamse wetensch...

Nieuwtje

Voor een mooi, functioneel en open platteland. Duurzame ontwikkeling van peri-urbane gebieden.

ILVO gaat, binnen interregionaal project PROSPERA, aan de slag met het uitwisselen van kennis over en ervaringen met duurzame ontwikkeling van peri-urbane gebieden. Doel is het beschermen en het bevorderen van de ontwikkeling van kwalitatieve open ruimte in randstedelijke gebieden onder druk van sta...

ILVO-UGent persbericht

Gewasresten van maïs op de akker?

Evenwicht tussen koolstof in de bodem en grondstoffen voor de bio-economie beter berekenbaar na doctoraat. De wortelbiomassa van maïs draagt – relatief gezien - dubbel tot zelfs drie keer zoveel bij aan de opbouw van stabiele bodemorganische stof in de bodem als de bovengrondse gewasres...

Persbericht

Lokale teelt van quinoa in stroomversnelling

ILVO, Inagro en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant werken samen met landbouwers en ketenpartners laatste obstakels voor opschaling weg. Op korte termijn een verdrievoudiging van het areaal duurzaam geteelde quinoa voor de lokale (Vlaamse) markt. Dat is het doel van Quinoa Lokaal of kortweg QUILO,...

Nieuwtje

2020 is Internationaal Jaar van de Plantengezondheid

De Verenigde Naties roepen 2020 uit tot internationaal jaar van de plantengezondheid, om het grote publiek bewust te maken van het belang van gezonde planten. Naar aanleiding hiervan zal ILVO vanaf februari elke maand een ziekte of plaag in de kijker zetten.

Nieuwtje

ILVO zoekt leghennenstallen uitgerust met een P-4.3 stalsysteem met externe droogtunnel

De ILVO emissie-meetploeg bestaat reeds enkele jaren. Het doel van onze meetploeg is het meten van emissies uit stallen om zo betrouwbare en relevante emissiecijfers voor Vlaanderen te verkrijgen. We doen dit in opdracht van het departement Omgeving. Naast het genereren van actuele emissiefactoren, ...

Nieuwtje

Iedereen nu aan de slag om onze Noordzee een duurzame toekomst te garanderen in 2050

Met de ‘Think Tank North Sea’ wordt gewerkt aan een breed gedragen langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Twee werkgroepen, waaraan ook ILVO-onderzoekers deelnamen, gingen in 2019 aan de slag rond de thema's 'Werken met de natuur’ en ‘Leven met klimaat...

Persbericht

Alles over precisielandbouw in de groenteteelt terug te vinden op het nieuwe kennisplatform "groentenprecies"

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse land- en tuinbouw. Naast GPS sturing zijn ook bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken aan een opmars bezig. Op de website www.groentenprecies.be zetten we alles even op een rijtje.

Pagina 8 van 118Eerste   Vorige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Volgende   Laatste