Pers en media

Nieuwtje

Infografieken (toestand per soort, jaar en zone) aangevuld met data 2019

Aan de vooravond van de Europese visserijraad op 16-17 december 2019 in Brussel – waar men de visserijmogelijkheden voor 2020 op politiek niveau bespreekt – publiceren ILVO en VLIZ naar jaarlijkse gewoonte de samenvattende infografieken over alle 58 soorten door de Belgen bevist. De reek...

Inagro persbericht

Internationaal consortium plant eerste boom van voedselbos

Sinds 2017 wisselen negen Europese landen en dertien partners vragen, ideeën en ervaringen uit over agroforestry. Zo willen ze agroforestry ingang doen vinden in de moderne landbouwcontext en innovatie in de duurzame landbouwvorm promoten. Om de sector een duwtje in de rug te geven, zetten de p...

Nieuwtje

Sojateelt in opmars

Op de werktuigendagen eind september ging ILVO samen met Arvesta op zoek naar “sojapioniers”; een groep landbouwers met een flinke portie lef die de uitdaging wilden aangaan om voor het eerst enkele hectaren soja te telen. Op die manier kan ILVO het onderzoek naar Vlaamse sojateelt &ndas...

Persbericht OD Natuur

De milieueffecten van offshore windparken in het Belgische deel van de Noordzee: een decennium van monitoring, onderzoek en innovatie

Sinds 2008 werden 318 offshore windturbines geïnstalleerd in het Belgische deel van de Noordzee. Zowel de bouwtechnologie als de monitoring van de milieu-impact zijn het afgelopen decennium sterk veranderd. In een nieuw rapport vatten de wetenschappelijke partners in het monitoringprogramma, wa...

ILVO persbericht

ILVO zet klimaatonderzoek in de kijker op Agribex 2019

#WeLoveLivestock Forum: 7 korte infosessies voor veehouders over tools en nieuw onderzoek Deze week vindt in Brussel de landbouwbeurs Agribex plaats. ILVO en het Departement Landbouw en Visserij delen een stand die in het teken staat van klimaatslimme landbouw (hal 5). Behalve het geven van praktis...

Nieuwtje

Minder veen in substraten voor aardbei en tomaat dankzij compost, houtvezel, biochar en chitine

ILVO en de partners van het Europese Horti-BlueC project pionieren met hun lopende praktijktesten naar duurzame teeltsubstraten. Zij ontwikkelden mengsels met biochar en/of chitine en onderzoeken de effecten op groei en gezondheid van aardbei en tomaat, maar ook de interactie met bemesting. Op 19 no...

Rapport

Stikstofbemesting in vollegrondsgroenten: een economische - ecologische benadering

De tot nu toe geleverde inspanningen door landbouwers en tuinders hebben de kwaliteit van het oppervlakte - en grondwater al gevoelig verbeterd, maar stikstofverliezen uit landbouwpercelen blijven in sommige gebieden - vnl. met groenten - nog steeds een probleem. Omwille van het gevoel dat een verla...

ILVO mededeling nr 255

Ecologische monitoring havengeul Nieuwpoort i.k.v. bouw stormvloedkering (stormpoort): eindrapport

Gert Van Hoey

Nieuwtje

DISARM schiet uit startblokken met lancering website, Facebook discussiegroep en video. Eerste stakeholderevent vindt plaats op 3 december in Brussel

Na enkele maanden voorbereiding is het DISARM projectteam helemaal klaar om uit de startblokken te schieten. Er is nu een Facebook discussiegroep, video en een website met een nieuwsbrief. Op 3 december vindt in Brussel het eerste Europese DISARM stakeholderevent plaats. Het programma en een registr...

ILVO persbericht

Lancering ‘DjustConnect’: draaischijf voor het delen van data in de agrovoedingsketen heeft opmerkelijke eigenschappen.

Na meer dan een jaar intensieve voorbereiding lanceert ILVO samen met AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel een uniek DEELplatform om data geavanceerd te delen in de Vlaamse agrovoedingsketen. Het platform heet DjustConnect, een naam die alludeert op performantie en efficiëntie. Ingenieus zi...

Pagina 8 van 117Eerste   Vorige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Volgende   Laatste