Pers en media

Presentaties

Studienamiddag 'Nematoden in de groenteteelt'

Op 1 januari 2018 ging het Vlaio Landbouwtraject ‘Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten’ van start. Het doel is te komen tot een IPM-gebaseerde beheersing van schadelijke nematoden in de teelt van vollegrondsgroenten waarbij oordeelkundig ...

ILVO persbericht

Sierteeltproducten compact houden via veredelingstechniek? Het kan.

Bij drie sierteeltgewassen - viool, Sinningia en Osteospermum - zijn onderzoekers van ILVO en UGent erin geslaagd om compactheid als genetisch kenmerk in te bouwen, en wel via een op punt gestelde pre-breedingstechniek en kennis van de genetica. Tot nu toe realiseren siertelers de compacte groei doo...

ILVO - UGent persbericht

Regionale studie over tropische garnalenvisserij toont dat diepgaande biologische kennis kan leiden tot doelgerichte verduurzaming

en zelfs tot een vereenvoudiging van het beheer Een doorgedreven verduurzaming in de visserij vergt een diepgaande kennis van doelsoorten én bescherming van kustecosystemen, dat wordt nog maar eens bevestigd door een Vlaams-Surinaamse studie over garnalenvisserij in Guyana en Suriname. Die v...

Persbericht

ILVO en Boerenbond stappen in Europees netwerk om kennisdeling rond duurzame innovatie in de vleesveehouderij te stimuleren

Onderzoeksinstellingen, adviseurs, landbouworganisaties, veehouders en andere betrokkenen uit 9 EU-lidstaten bundelen de krachten om de uitwisseling van ideeën rond verduurzaming van de vleesveehouderij in Europa te versnellen. In het nieuwe trans-Europese netwerk BovINE zullen zij concreet wer...

ILVO mededeling nr 259

Vlarisub-ringtest November 2019

Fien Amery

Persbericht

Toponderzoeker ILVO komt in wetenschappelijk adviesorgaan OESO

De OESO benoemt Lieve Herman - één van de afdelingshoofden binnen ILVO - tot lid van het  Wetenschappelijk Adviesorgaan (SAB) van zijn Coöperatief Onderzoeksprogramma (CRP) rond biologisch grondstoffenbeheer voor duurzame landbouwsystemen. Herman is de eerste Vlaamse wetensch...

Nieuwtje

Voor een mooi, functioneel en open platteland. Duurzame ontwikkeling van peri-urbane gebieden.

ILVO gaat, binnen interregionaal project PROSPERA, aan de slag met het uitwisselen van kennis over en ervaringen met duurzame ontwikkeling van peri-urbane gebieden. Doel is het beschermen en het bevorderen van de ontwikkeling van kwalitatieve open ruimte in randstedelijke gebieden onder druk van sta...

ILVO-UGent persbericht

Gewasresten van maïs op de akker?

Evenwicht tussen koolstof in de bodem en grondstoffen voor de bio-economie beter berekenbaar na doctoraat. De wortelbiomassa van maïs draagt – relatief gezien - dubbel tot zelfs drie keer zoveel bij aan de opbouw van stabiele bodemorganische stof in de bodem als de bovengrondse gewasres...

Persbericht

Lokale teelt van quinoa in stroomversnelling

ILVO, Inagro en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant werken samen met landbouwers en ketenpartners laatste obstakels voor opschaling weg. Op korte termijn een verdrievoudiging van het areaal duurzaam geteelde quinoa voor de lokale (Vlaamse) markt. Dat is het doel van Quinoa Lokaal of kortweg QUILO,...

Nieuwtje

2020 is Internationaal Jaar van de Plantengezondheid

De Verenigde Naties roepen 2020 uit tot internationaal jaar van de plantengezondheid, om het grote publiek bewust te maken van het belang van gezonde planten. Naar aanleiding hiervan zal ILVO vanaf februari elke maand een ziekte of plaag in de kijker zetten.

Pagina 6 van 117Eerste   Vorige   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Volgende   Laatste