Pers en media

ILVO persbericht

Niet alleen ras maar ook het ‘terroir’ van hop mee bepalend voor smaak, aroma en mondgevoel van bier

Voor het eerst werd aangetoond dat het ‘terroir’ van hop – de combinatie van omgevingsfactoren en teelttechniek – een impact kan hebben op de ‘flavour’ - het geheel van mondgevoel, aroma en smaak van bier. Dat gebeurde binnen het doctoraatsonderzoek van Ann Van Ho...

ILVO-UGent persbericht

Huidzweren bij platvissen: wetenschappers ontrafelen een deel van het complexe ontstaansmechanisme

In de periode 2011-2014 bleken veel platvissen huidzweren te vertonen, een alarmerend signaal van verstoring waar toen nog geen verklaring voor kon worden gegeven. Dankzij innovatie en multidisciplinair onderzoek zijn er nu aanwijzingen dat die huidzweren ontstaan door een samenloop van omstandighed...

ILVO persbericht

Nieuwe DNA-databank kan ‘valse’ kabeljauw of tong ontmaskeren

ILVO heeft een DNA-bibliotheek ontwikkeld die authenticiteitscontroles op bepaalde visproducten correcter en makkelijker maakt. Overal ter wereld durven handelaars of verwerkers van vis wel eens een goedkopere vissoort - in versneden en dus onherkenbare vorm – verkopen alsof het een duurdere v...

ILVO persbericht

Nederlandse en Belgische voerbedrijven gaan samenwerken op gebied van voederwaardering

Belgische en Nederlandse veevoedersectoren gaan voor intensere samenwerking via de oprichting van de “Stichting CVB”, en steunen vanaf nu ook op ILVO-kennis rond ‘voederwaardering. De CVB-activiteiten (bij landbouwers vooral bekend van de CVB Veevoedertabel en de CVB Tabellenboekje...

ILVO persbericht

Bekommerd om komkommers

Komkommers kan je, in tijden van overproductie, quasi zuurstofloos persen. Het daarna geconcentreerde sap heeft volgens ILVO-voedingsonderzoekers potentieel als gezonde, frisse smaakbrenger in commerciële zomerdrankjes. Deze bevindingen - uit recente experimenten - én de eerste praktijkt...

Persbericht KBIN

Offshore windparken en het mariene ecosysteem: 10 jaar monitoring

Tegen eind 2020 zullen 399 offshore windturbines zijn geïnstalleerd in het Belgische deel van de Noordzee. In de voorbije 10 jaar hebben wetenschappers hun impact op het mariene milieu opgevolgd. Ter gelegenheid van de ‘Global Wind Day’ vatten de wetenschappelijke partners en het Be...

ILVO persbericht

Een kolenveld beschermen? Goede virussen tegen pathogene bacteriën. Onderzoekers zoeken tuinders voor veldexperimenten

Voor de spruiten- en kolenteelt is een opmerkelijke nieuwe beheersingstechniek in de maak tegen de bacterieziekte Xanthomonas. Daarbij worden bacteriofage (lees: bacterie-etende) virussen ingezet die alleen die specifieke, schadelijke plantbacteriën te lijf gaan. “Na 7 jaar onderzoekswerk...

ILVO mededeling nr 258

Pulsvisserij Vlaamse kust

Lies Vansteenbrugge

ILVO-UGent persbericht

Doctoraat: Ammoniak-, en vooral geuremissies uit de varkensstal verlagen door aangepast te ventileren

“In principe kunnen we, met ingrepen die niets kosten, de geur uit een gewone Vlaamse varkensstal met roosters, verminderen met 34%, en de ammoniakemissie met 11%”, dat zegt ILVO-UGent onderzoek Rafael Tabase aan het eind van zijn doctoraat. Hij voerde onderzoek uit naar verbeterde vent...

ILVO persbericht

Meerderheid boeren krijgt financiële knauw door coronacrisis.

ILVO-enquête wijst op dalende investeringsbereidheid, lagere inkomsten, somberder toekomstbeeld, meer mentale druk. De ILVO-corona-enquête bij de Vlaamse boeren, gehouden tussen 27 april en 18 mei 2020, toont dat het grootste deel van de landbouwsector zowel financieel als psychisch een...

Pagina 3 van 117Eerste   Vorige   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste