Pers en media

VILT

Pulskorvisserij: "Kind niet met badwater weggooien"

Begin dit jaar stemde het Europees Parlement voor een volledig verbod op pulskorvisserij. Dat zette kwaad bloed in Nederland want ruim 80 van hun vaartuigen zijn met een pulskor uitgerust. In Vlaanderen zijn er slechts twee schepen die de techniek gebruiken, om garnalen te vissen. Vlaams parlementsl...

VILT

Bezit Gent unieke fruitbomen in twee historische parken?

DNA-onderzoek van ILVO licht een tip van de sluier De stad Gent heeft in twee historische parken erg oude appelaars en perelaars staan. Eerst deden de Gentse biologen van de groendienst zelf op basis van uiterlijke kenmerken een berekende gok over het ras. Maar voor vijf appelaars en 30 perelaars b...

VILT

PVL en ILVO pakken varkensonderzoek gezamenlijk aan

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend. Dat gebeurde in Thor Central te Genk bij wijze van kick off van het eerste landbouwcongres georganiseerd door de provincie Limburg...

VILT

Luchtwassers op stallen houden omgevingslucht schoner

Luchtwassers worden op varkens- en kippenstallen geplaatst om de emissie van ammoniak te verminderen, maar ze doen meer dan dat. “De technologie staat niet stil. De huidige installaties zorgen ook voor belangrijke reducties van fijn stof en geuremissies”, informeert minister Joke Schauvl...

ILVO persbericht

ILVO en PVL slaan de handen in elkaar

Het Instituut voor Landbouw en Visserij onderzoek (ILVO) en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend. Dat gebeurde bij wijze van kick off van het eerste Limburgse Provinciale landbouwcongres op Thor Central in Genk. “Door samenwerking ku...

ILVO persbericht

ILVO rassenlijst 2018

De ILVO - rassenlijst gaat nu volledig digitaal en is te raadplegen via https://www.ilvo.vlaanderen.be/rassenlijst/. De website geeft per teelt de meest relevante teeltinformatie, de rassenlijst en de lijst met kwekers en vertegenwoordigers. Voor de editie 2018 werden 10 nieuwe kuilmaïsrassen e...

VILT

ILVO: "Geen bewijs dat wonen nabij stal ongezond is"

Er is momenteel geen wetenschappelijk bewijs dat wonen in de omgeving van veebedrijven schadelijk is voor de gezondheid. Gezondheidsrisico’s vermeld in eerdere studies zijn niet relevant en/of niet specifiek voor omwonenden. Dat blijkt uit onderzoek van ILVO in opdracht van de provincie West-V...

Nieuwtje

Studievoormiddag intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden

In het voorjaar 2017 was er enige commotie rond de al dan niet bestaande gezondheidseffecten van intensieve veehouderij voor omwonenden. Een rapport van de West-Vlaamse Milieufederatie, maar ook van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, brachten een debat op gang. De bericht...

Persbericht West-Vlaanderen

Studie ‘Intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden’ in opdracht van Provincie

Er is momenteel geen wetenschappelijk bewijs dat wonen in de omgeving van veeteeltbedrijven in Vlaanderen schadelijk is voor de gezondheid. Een groot aandeel van de onderzochte theoretische gezondheidsrisico’s specifiek voor omwonenden is niet aanwezig of het effect ervan is niet bewezen. Voor...

VILT

11 procent van Vlaamse tuinbouwproductie gaat verloren

In de volledige Vlaamse tuinbouwsector ontstaan er naar schatting 283.000 ton voedselreststromen waarvan 79 procent voedselverliezen en 21 procent nevenstromen. Het gaat om 11 procent van de totale tuinbouwproductie. Belangrijke redenen voor het hoge tonnage zijn het grote productievolume van groent...

Pagina 14 van 102Eerste   Vorige   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  Volgende   Laatste