Pers en media

ILVO persbericht

Advies van dierenarts heeft bewezen bedrijfseconomische meerwaarde. Diergerichte meetsystemen ook

De economische meerwaarde van een diergericht meetsysteem kan verhoogd worden door reeds tijdens de technische ontwikkelingsfase de economische doorlichting meteen mee in rekening te nemen. Ook diergeneeskundig advies kan een positief verschil leveren. Maar zulk een diergezondheidsmodel waarin een v...

VLIZ ILVO persbericht

Tweeduizend recreatieve zeevissers goed voor 1% van de totale visvangst

Naar schatting 2000 recreatieve zeevissers brachten vorig jaar 213 ton visserijproducten uit het Belgisch deel van de Noordzee aan land. Deze aanlanding vertegenwoordigt slechts 1% van de totale commerciële en recreatieve aanvoer. Alles samen is de sector goed voor een directe uitgave van 5 mil...

ILVO persbericht

Waarom landbouwers samenkomen en –blijven voor een verduurzamingsinitiatief, en hoe er ze succesvol meerwaarde uit halen

Dat je meer leert uit een netwerk als je intrinsiek gemotiveerd bent, dat wisten we al. Nu weten we dat dit ook geldt voor verduurzaming in groep in de landbouw, zegt Laure Triste (ILVO-UGent) in haar doctoraat. Als je tegelijk autonomie, competentie en echte onderlinge verbondenheid kan bevorderen ...

ILVO persbericht

Eerste Vlaams landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ krijgt aandacht op internationale architectuur biënnale

Het fenomeen ‘landbouwpark’, als vernieuwend concept binnen het ruraal ruimtegebruik lijkt de wind in de zeilen te krijgen van meerdere Europese steden. Onder de naam ‘Tuinen van Stene’ is Vlaanderen momenteel al aan de slag met de uitbouw van een eerste ‘landbouwpark&r...

Persbericht UGent

Gentse bio-ingenieurs ontwikkelen biologische bestrijding van fruitvliegen

Onderzoekers van de Universiteit Gent en ILVO hebben een biologische manier ontwikkeld om fruitvliegen te bestrijden die leven in vers fruit. De nieuwe methode is onschadelijk voor andere dieren, en dat is een primeur. Madelena De Ro: "Deze RNAi techniek zal na verder onderzoek en praktijkimple...

Nieuwtje

Interreg 2zeeën project BioBoost uit de startblokken

Negen onderzoekspartners, uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk brengen hun kennis samen om nieuwe toepassingen voor de bio-economie te vinden voor de restproducten uit de tuinbouwsector. In Vlaanderen participeren ILVO, Inagro en Vives. Het project in kwestie heet BioBoost. Het lo...

FarmCafé

Digitale vergelijkingstool eindbeer

Voor het eerst kunnen de Vlaamse varkenshouders zelf ‘testaankoopcijfers’ over berensperma raadplegen. Om meer transparantie en onafhankelijkheid te bieden bij de keuze van de eindbeer lanceert ILVO daarvoor een interactieve tool. “De nieuwe tool toont snel en interactief welke de ...

ILVO persbericht

Europese biologische groentenserres met meer agro-ecologische praktijken

EU-onderzoeksproject Greenresilient, met ILVO & PCG als Belgische partner, start in 8 Europese landen. Glastuinbouw is een zeer intensief teeltsysteem dat ook buiten het groeiseizoen en in elk type klimaat gewassen produceert. In het zopas gestarte driejarige CORE Organic Cofund ERA-NET-project...

ILVO persbericht

Multifunctionelere inzet houtkanten, grasstroken en extensief graslandbeheer

Hoe gewasopbrengst, ecosysteemdiensten en biodiversiteit op elkaar afstemmen? Voor het eerst is de impact van een houtkant, een grasstrook of van natuurgericht graslandbeheer globaal bestudeerd. Het gecombineerd effect op zowel de gewasopbrengst, de biodiversiteit als op diverse mogelijke ecosyste...

ILVO persbericht

Neveneffectstudie van garnalen-pulsvisserij levert geruststellende resultaten

De pulsen (of minieme elektrische prikken) die men toepast in de garnalenpulsvisserij veroorzaken géén misvormingen bij visseneitjes en - larven. De eitjes en larven ontwikkelen zich normaal en in de experimenten is er slechts in zeer kleine mate extra uitval gemeten in de jonge levens...

Pagina 12 van 105Eerste   Vorige   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Volgende   Laatste