Pers en media

Activiteitenverslag

ILVO activiteitenverslag 2011

Dit activiteitenverslag beschrijft de resultaten van de 2 juridische entiteiten die samen ILVO vormen: het Intern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid (IVA - VO) en het Eigen Vermogen (EV - ILVO)

Nieuwtje

Herman Van Rompuy doopt AIKO® op de Floriade

In Venlo (NL) loopt van 5 april tot 7 oktober 2012 de Floriade. Tijdens deze internationale expo over tuinbouw zal ILVO aanwezig zijn als partner binnen de Technopool Sierteelt. Op 15 april 2012 bracht Europees president Herman Van Rompuy een bezoek aan de Floriade. In het Belgisch paviljoen do...

ILVO persbericht

Een neus voor berengeur

Doctoraat Marijke Aluwé: "Invloed van voeding en managementmaatregelen op het voorkomen van berengeur" De verdediging zal plaatsvinden op 6 april 2012 om 14u In de Academieraadzaal, lokaal A 0.030 Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure links 653, 9000 Gent. Marijke Aluw...

Brochure

Technopool Sierteelt - Kennis wijst de weg

Vier sierteelt-gerelateerde wetenschappelijke instellingen werken voortaan samen binnen één duidelijk kennisnetwerk om de sierteeltsector in Vlaanderen efficiënter te ondersteunen bij alle mogelijke teelttechnische en innovatievragen. Onder de naam ‘Technopool Sierteelt&rsqu...

Nieuwtje

Over Seabobs en Suriname…
ILVO-onderzoek naar de rol van de seabobgarnaal in het ecosyteem

De Atlantische seabobgarnaal (Xiphopenaeus kroyeri) is wijd verspreid in de centrale Atlantische oceaan en komt ook zeer overvloedig voor in de kustzone van Suriname, waar ze van belang is voor de visserij.

Wonderzoeker

Wetenschappelijk landbouwnieuws - lente 2012

Van beter gras naar meer melk - Eliminatie van Salmonella Enteritis op leghennenbedrijven - Frietpatat in de puree

VILT

Onderzoek | Functionele agrobiodiversiteit: Nuttige insecten in bloemenrijke akkerranden

Hoe kunnen we nuttige insecten inzetten om plagen op landbouwgewassen te helpen beheersen? En wat hebben die nuttige insecten nodig om tijdig en in voldoende mate aanwezig te zijn? Dat zijn vragen die wetenschappers zich stellen in het kader van functionele agrobiodiversiteit (FAB). ILVO, het Instit...

ILVO persbericht

De slagvaardigheid van drie groenbemesters in de strijd tegen nematoden

Doctoraat Yirina Valdés Vazquez: "The effect of brassicaceous green manures on the potato cyst nematode, Globodera rostochiensis" De verdediging vindt plaats op donderdag 22 maart 2012 om 17h00 in de Academieraadzaal (kamer A 0.030) Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Universiteit Gent ...

Nieuwtje

TILMAN-ORG: onderzoek naar gereduceerde bodembewerking en groenbemesters

TILMAN-ORG is een afkorting voor de Engelstalige projecttitel: “Reduced TILlage and green MANures for ORGanic cropping systems” (http://www.tilman-org.net), ofwel vertaald: “Gereduceerde bodembewerking en groenbemesters voor duurzame biologische teeltsystemen”. Het Instituut voor Landbouw en Visseri...

ILVO persbericht

Met een doordachte bemestingsstrategie werken aan de gezondheid van bodem, gewas, dier en mens.

Op vraag van en in samenwerking met de biosector brachten wetenschappers voor het eerst de dierlijke meststromen van alle biologische landbouwbedrijven in Vlaanderen gedetailleerd in kaart. Dat bracht ondermeer aan het licht dat het huidig aanbod biologische mest in Vlaanderen ontoereikend is om de ...

Pagina 104 van 118Eerste   Vorige   99  100  101  102  103  [104]  105  106  107  108  Volgende   Laatste