Pers en media

ILVO persbericht

ILVO op BIOTECHDAG: veredelen, kruisen en opsporen

ILVO neemt voor het eerst deel aan de biotechdag op 26 juni 2012. In het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek worden biotechnologische technieken veeleer als een middel dan als een doel op zich ingezet in het onderzoek. Zo dient bij ILVO de (klassieke voorbeeld)plant zandraket als laborator...

ILVO persbericht

Beterschap voor de garnaal?
Werkingsmechanisme, concentraties en effecten van tributyltin in grijze garnaal Crangon crangon

Yves Verhaegen, ILVO Visserij, heeft in zijn doctoraat sterke aanwijzingen geleverd dat de langdurige terugval en recent herstel van de garnalenpopulatie een direct verband houdt met de toxische stof TBT (tributyltin) die lange tijd werd gebruikt als aangroeiwerend middel op scheepsrompen. TBT blijk...

ILVO persbericht

Melkproductie wereldwijd toont recordgroei in 2011. Groei zal ook volgend jaar aanhouden.

Op hun dertiende congres, van 30 mei tot 6 juni 2012, maakten de experten van het International Farm Comparison Network (IFCN) een nieuwe voorspelling voor de globale melkproductie. Volgens hen zal de melkproductie in 2012-2013 opnieuw stijgen met zo’n 20-22 miljoen ton. In tijden van economische cr...

Nieuwtje

ILVO op BIOTECHDAG: veredelen, kruisen en opsporen

Tijdens biotechdag, op zaterdag 23 juni tussen 10 en 18 uur, opent het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), naast 44 andere bedrijven, onderzoekscentra en hogescholen, de deuren van zijn labo’s. Op deze derde biotechdag laten de Vlaamse biotechlabo’s jou kennis maken met de won...

ILVO persbericht

Onderzoek op marien afval en microplastics in de Noordzee: Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ( ILVO) schakelt een versnelling hoger

ILVO, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek krijgt, samen met de onderzoeksinstellingen Ifremer (Fr), Deltares (NL), Université de Brest(Fr) en CEFAS (GB) een Interreg-onderzoeksopdracht om gedurende 3 jaar de aanwezige microplastics in zee te bestuderen en oplossingen te zoeken. In tota...

ILVO persbericht

Spenen meten voor een betere uiergezondheid van de koe

Doctoraat Ingrid Zwertvaegher: "Teat dimensions of dairy cows and their relation with udder health as assessed using a novel 2D-vision-based device" De verdediging zal plaatsvinden op dinsdag 12 juni 2012 om 16u30, Kliniekauditorium B, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent Salisbur...

ILVO persbericht

Biochar: van biomassaresten (hernieuwbare energie) naar klimaatvriendelijke bodemverbeteraar?

Eind oktober 2011 werd op het ILVO een veldproef met biochar aangelegd. Het gaat om de eerste veldproef ooit met biochar in België. Biochar ontstaat bij thermale afbraak van biomassa onder beperkte aanvoer of afwezigheid van zuurstof. Dat proces heet pyrolyse en - afhankelijk van de specifieke proce...

Nieuws

ILVO op BIOTECHDAG: veredelen, kruisen en opsporen

Tijdens biotechdag, op zaterdag 23 juni tussen 10 en 18 uur, opent het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), naast 44 andere bedrijven, onderzoekscentra en hogescholen, de deuren van zijn labo’s. Op deze derde biotechdag laten de Vlaamse biotechlabo’s jou kennis maken met de won...

ILVO persbericht

Niveaus van kruiscontaminatie: residuen van diergeneesmiddelen en additieven in de pluimveehouderij

Doctoraat Valerie Vandenberge: "Overdracht van kruiscontaminatie-niveaus van coccidiostatica, antibiotica en ontwormingsmiddelen van voeder naar pluimveematrices" De verdediging zal plaatsvinden op dinsdag 12 juni om 17.00 uur in kliniekauditorium D van de Faculteit Diergeneeskunde, Universitei...

ILVO studiedag: Beren castreren? De alternatieven onder het mes.

Voor het eerst in Vlaanderen is er een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gevoerd over de haalbaarheid van alternatieven voor biggencastratie. Drie jaar lang voerde ILVO (Instituut voor landbouw- en Visserijonderzoek) experimenten uit op 20 Vlaamse varkensbedrijven. De bedoeling was om na te...

Pagina 103 van 118Eerste   Vorige   98  99  100  101  102  [103]  104  105  106  107  Volgende   Laatste