Pers en media

Nieuwtje

TILMAN-ORG: onderzoek naar gereduceerde bodembewerking en groenbemesters

TILMAN-ORG is een afkorting voor de Engelstalige projecttitel: “Reduced TILlage and green MANures for ORGanic cropping systems” (http://www.tilman-org.net), ofwel vertaald: “Gereduceerde bodembewerking en groenbemesters voor duurzame biologische teeltsystemen”. Het Instituut voor Landbouw en Visseri...

ILVO persbericht

Met een doordachte bemestingsstrategie werken aan de gezondheid van bodem, gewas, dier en mens.

Op vraag van en in samenwerking met de biosector brachten wetenschappers voor het eerst de dierlijke meststromen van alle biologische landbouwbedrijven in Vlaanderen gedetailleerd in kaart. Dat bracht ondermeer aan het licht dat het huidig aanbod biologische mest in Vlaanderen ontoereikend is om de ...

ILVO persbericht

ILVO participeert in grootschalig onderzoeksproject naar verbeterde biologische teeltsystemen: TILMAN-ORG

Vijftien onderzoekspartners in elf Europese landen stappen samen in een Europees onderzoeksproject rond biologische landbouw. Zij zullen meerbepaald nagaan in welke mate de bodemkwaliteit gunstig kan beïnvloed worden door gereduceerde bodembewerking (ploegloos) en groenbemesting. Voor Vlaanderen zij...

ILVO persbericht

Aan de praat over bemesten op maat

Hoe voorspel je de hoeveelheid werkzame stikstof die uit een bodem vrijkomt voor de plantengroei? Wat beïnvloedt de N-mineralisatie in welke mate? Het weer natuurlijk - bij warm en vochtig weer komt er heel wat minerale stikstof vrij -, maar vooral ook de stabiliteit van de organische stof in de bod...

VILT

Onderzoek | Innovatie in visserij: Nieuwe visserijtechnieken: zuinig met brandstof en duurzaam

De Vlaamse visserijsector kende een vrij goed jaar in 2011. De visprijs was aanvaardbaar en de vangsten waren - zelf binnen het steeds beperkter aantal toegelaten visdagen - behoorlijk. Brandstof werd helaas weer duurder voor de bijna 90 overblijvende vissersschepen. Laat dat nu juist een bijzonder ...

ILVO mededeling nr 109

Biological and chemical effects of the disposal of dredged material in the Belgian Part of the North Sea (licensing period 2010-2011)

Gert Van Hoey

ILVO mededeling nr 108

Vlarisub-ringtest november 2011

Bart Vandecasteele

Nieuwtje

VITO en ILVO onderzoeken fijn stof in landbouw

De uitstoot van fijn stof vormt een belangrijk milieuprobleem in Vlaanderen. Nog elk jaar worden de normen voor daggemiddelde concentraties van PM10 overschreden. Het overgrote deel van dit fijn stof is afkomstig uit het buitenland, maar ook Vlaamse emissies dragen in belangrijke mate bij. Voor de l...

Boek

Agrarische Architectuur - sleutel voor de toekomst

Het beeld van het landbouwbedrijf in het Vlaamse landschap evolueert de laatste decennia sterk. De karakteristieke, streekgebonden hoeves maken plaats voor meer uniforme agro-industriegebouwen, met een tendens om op steeds groter wordende schaal te werken...

ILVO mededeling nr 107

Bio- en bio-relevant onderzoek

Lieve De Cock

Pagina 103 van 116Eerste   Vorige   98  99  100  101  102  [103]  104  105  106  107  Volgende   Laatste