Pers en media

ILVO persbericht

Uitnodiging openbare verdediging doctoraat Eva Kerselaers

Titel van het doctoraat: 'Participatieve ontwikkeling van een landbouwwaarderings-instrument om rurale planning in Vlaanderen te ondersteunen' In dicht bevolkte regio’s zoals Vlaanderen wordt het platteland met nieuwe uitdagingen geconfronteerd, zoals verstedelijking en nieuwe maatschappelijke ...

ILVO persbericht

Veldproeven inlandse eiwitproductie krijgen bezoek van Kris Peeters

Onze veldproeven met niet-GGO SOJA (inlandse eiwitproductie) en met SORGHUM (droogtebestendig alternatief voor maïs) zijn zeer bemoedigend. Op 10 september 2012 bezoekt Vlaams minister-president en minister van landbouw Kris Peeters beide veldproeven: “Het Vlaamse landbouwwetenschappelijk onderzoek ...

Nieuwtje

Effecten van windmolenparken op zee: rapport 2012

Op dit moment staan er in het Belgische deel van de Noordzee reeds 91 windmolens. De invloed van de bouw en de aanwezigheid van deze windmolens op het milieu wordt nauwlettend opgevolgd door een consortium van wetenschappelijke instellingen. Hun bevindingen worden voorgesteld in een geïntegreerd rap...

Nieuwtje

Herontdekking van de Elft Alosa alosa in Belgische wateren

Tijdens een bemonsteringscampagne op 6 augustus 2012 in het kader van het project MEMO werd een vis gevangen van het geslacht Alosa. Al snel werd duidelijk dat het niet ging om een fint maar om de in België uitgestorven gewaande elft.

Nieuwtje

NUTRIHORT: Nutrient management, nutrient legislation and innovative techniques in intensive horticulture

Van 16 tot 18 september 2013 organiseert ILVO-Plant Teelt en Omgeving samen met Ugent Vakgroep Bodembeheer, PCG, PCS, PSKW en Inagro in Gent de conferentie ‘NUTRIHORT: Nutrient management, nutrient legislation and innovative techniques in intensive horticulture’. De conferentie gaat door op de facul...

Nieuwtje

Website nematoden uitgebreid

Mede dankzij ILVO-gewasbescherming kan men nu meer inhoudelijke informatie vinden over het wortel-knobbelaaltje (Meloidogyne) op www.nematoden.be. Er wordt ook aandacht besteed aan de bestrijding en de wetgeving omtrent deze boosdoener.

ILVO persbericht

Kris Peeters bezoekt opnieuw ggo-aardappelveld in Wetteren

Vlaams minister voor Landbouw Kris Peeters heeft een bezoek gebracht aan het ggo-aardappelproefveld van ILVO, VIB, UGent en HoGent in Wetteren. De ggo-rassen blijken ook dit jaar goed bestand tegen de aardappelziekte. Peeters benadrukte nogmaals het belang van het onderzoek en verzekerde dat alle be...

ILVO persbericht

Geurlab op ILVO voor het scoren van “agrarische geuren”

ILVO heeft een gespecialiseerd geurlaboratorium geïnstalleerd om geur uit veestallen te meten. Het gaat om een investering van 100.000 euro. Een dergelijke focus is uniek in België en ook wereldwijd zijn er slechts een handvol vergelijkbare labs. Het toepassingsgebied van dit geurlab is bewust ...

Nieuwtje

Neuzen in dezelfde richting: het nieuwe geurlab van ILVO

Op 26 juni 2012 om 13.00u opent ILVO in de B. Van Gansberghelaan 115 te Merelbeke officieel zijn nieuw geurlaboratorium. Dit olfactometrisch lab is, als enige in ons land, specifiek gericht op het meten van “agrarische geuren” en dit op een objectieve en gestandaardiseerde manier. Wereldwijd bestaan...

Wonderzoeker

Wetenschappelijk landbouwnieuws - zomer 2012

Biodiversiteit in de rand - De onderzoeker als detective: de speurtocht naar allergenen - Een neus voor berengeur

Pagina 102 van 118Eerste   Vorige   97  98  99  100  101  [102]  103  104  105  106  Volgende   Laatste