Pers en media

Nieuwtje

Ondernemers en ILVO-onderzoekers sluiten samen de kringloop

Neven- en reststromen van een productieproces kunnen we proberen zo miniem mogelijk te houden, maar we kunnen ze ook nuttig gaan gebruiken. In Boer en Tuinder kon je onlangs lezen hoe ILVO-onderzoekers en preitelers op zoek gaan naar nieuwe, smakelijke en voedzame toepassingen voor het groene deel v...

ILVO persbericht

Geluidsconditionering van zeebaars: een sleutel in de combinatie van open zeeboerderijen in windmolenparken en passieve visserij aan de rand ervan?

ILVO werkt aan een innovatief concept dat open zeeboerderijen in windmolenparken combineert met een duurzame passieve visserij, en dit voor de (voor de Noordzee nieuwe) vissoort zeebaars. Geluidsconditionering is een van de sleutels in het concept.

Nieuwtje

ILVO neemt deel in FP7 project dat focust op valorisatie van neven- en afvalstromen uit de landbouw- en voedingsindustrie in de productie van functioneel diervoeder

De voedingsverwerkende bedrijven in Europa produceren grote hoeveelheden bijproducten en afval. Dergelijke afvalstromen worden slechts beperkt gevaloriseerd, met verschillende niveaus van toegevoegde waarde (verspreid op het land, diervoeders, compostering). De belangrijkste volumes worden echter en...

VILT

Onderzoek | Gewasbescherming: Integrated Pest Management (IPM) daagt onderzoekers uit

Over minder dan twee maanden moeten alle Europese lidstaten hun nationaal actieplan inzake Integrated Pest Management (IPM) communiceren. Hoe ver staan Vlaamse land- en tuinbouwers op het vlak van duurzaam pesticidengebruik en welke verdere reducties van chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn moge...

Foto's

ILVO op Open Bedrijvendag 2012: fotoreportage

ILVO bedankt de 6300 bezoekers voor hun fijne reacties! Proficiat aan allen die meewerkten!

ILVO persbericht

Uitnodiging veldbezoek en biobedrijfsnetwerk akkerbouw - grove groenten

Sinds 2005 organiseert ILVO (samen met Inagro, afd. biologische productie) een reeks veldproeven om het effect na te gaan van al dan niet kerende grondbewerking in de akker- en tuinbouw, en van verschillende types bemesting en groenbemesting. Specifiek in de biologische groententeelt van prei regist...

ILVO persbericht

Uitnodiging openbare verdediging doctoraat Evelien Adriaenssens

Titel van het doctoraat: 'Biologisch weerwerk: onderzoek naar het inzetten van fagen tegen Dickeya spp. in de aardappelteelt' Nieuwe bacteriofagen voor de biocontrole van Dickeya spp. in de aardappelproductie: Microbiologische karakterisering en controleperspectieven Evelien Adriaenssens h...

Wonderzoeker

Wetenschappelijk landbouwnieuws - herfst 2012

Over appels en luizen die zich (niet) laten vangen - Geurlab - Garnalen en scheepsverf

VILT

Onderzoek | Compost als bemestingsvorm: "Compost toedienen, is investeren in de bodem"

Bemesten met compost biedt mogelijkheden voor de Vlaamse landbouw om een aantal belangrijke uitdagingen rond duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan te pakken. Via compostering zouden bijvoorbeeld organische afvalstromen uit stedelijke gebieden omgezet kunnen worden in nuttige meststoffen v...

Nieuwtje

ILVO op Open Bedrijvendag 2012 - 7 oktober 2012

Lab tot lepel, vee tot vork, mossel tot mes, teelt tot tafel, bodem tot bord Wist u dat het landbouwonderzoek vanuit de overheid zijn tachtigste verjaardag viert in Vlaanderen? Sinds de oprichting van het Rijksstation voor Plantenveredeling in 1932, is het Instituut voor Landbouw- en Visserijon...

Pagina 101 van 118Eerste   Vorige   96  97  98  99  100  [101]  102  103  104  105  Volgende   Laatste