Pers en media

ILVO mededeling nr 122

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers 2013

Joke Pannecoucque

ILVO mededeling nr 120

Voortgangsrapport 2 betreffende het onderzoek naar de invloed van lozing van gechloreerd zeewater op het macrobenthos (zacht substraat) en de epifauna (hard substraat) perionde juni 2012 - november 2012

Jozefien Derweduwen

ILVO mededeling nr 119

Voortgangsrapport 1 betreffende het onderzoek naar de invloed van lozing van gechloreerd zeewater op het macrobenthos (zacht substraat) en de epifauna (hard substraat) periode juni 2011 - mei 2012

Jozefien Derweduwen

VILT

Mediterraans aaltje duikt op in België

Het schadelijke mediterrane koolwortelknobbelaaltje is voor het eerst gesignaleerd op Belgische bodem. Dat heeft het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) officieel gemeld aan het gewasbeschermingsblad Plant Disease. De ontdekking vond plaats tijdens een routine diagnoseopdracht. Land...

ILVO persbericht

Nieuwe schadelijke nematode voor het eerst gedetecteerd in België

De nematode Meloidogyne artiellia (koolwortelknobbelaaltje) is voor het eerst gesignaleerd op Belgische bodem. De ontdekking vond plaats tijdens een routine diagnoseopdracht door ILVO. Landbouwers die willen weten of ook hun akkers besmet zijn kunnen een grondstaal laten onderzoeken.

ILVO persbericht

Uitnodiging openbare verdediging doctoraat Farzaneh Razavi

Titel van het doctoraat: 'Moleculaire en Fysiologische Reacties op Droogtestress bij Aardbei' De aardbeienteelt is uiterst gevoelig voor het minste gebrek aan water. Dergelijke tijdelijke watertekorten kunnen steeds frequenter voorkomen als gevolg van de veelbesproken klimaatsverandering. De be...

VILT

Onderzoek | Ruimtelijke planning op het platteland: Welke gebieden zijn cruciaal voor de landbouw?

“Vrijwaar ruimte voor landbouw in Vlaanderen!”. Dat was onlangs nog één van de adviezen die de SALV gaf aan minister van Landbouw Kris Peeters als bijzonder punt van beleidsaandacht. Bij ILVO is zopas een doctoraat afgewerkt rond het thema ‘ruimte voor landbouw’. Eva Kerselaers van de eenheid Landbo...

VILT

ILVO werkt aan computermodel om duurzaamheid te meten

ILVO werkt aan een computermodel dat alle duurzaamheidsaspecten in alle schakels van de productieketen kan meten en evalueren. Het vertrekt van een levenscyclusanalyse, die in de eerste fase wordt uitgevoerd op de melkveehouderij. Uiteindelijk moet het model uitgroeien tot een instrument dat economi...

VILT

Interview | Koen Wellemans (ADLO) & Bert Reubens (ILVO): "Vergroening GLB kan een prikkel betekenen voor agroforestry"

Sinds 2011 kunnen Vlaamse landbouwers een subsidie aanvragen wanneer zij op eenzelfde perceel een landbouwteelt combineren met het aanplanten van bomen. Agroforestry heet dat, oftewel een boslandbouwsysteem. De beloofde economische en ecologische meerwaarde ten spijt, gelooft tot hiertoe maar een do...

ILVO mededeling nr 114

Optimale aanwending van biologische mest voor een gezond biologisch gewas: eindrapport

Bert Reubens

Pagina 100 van 118Eerste   Vorige   95  96  97  98  99  [100]  101  102  103  104  Volgende   Laatste