Pers en media

Persbericht Stad Oostende

Tuinen van Stene - Pilootproject Productief Landschap

Vlaamse overheid lanceert samen met ILVO en Team Vlaams Bouwmeester een tweede (van vijf) ‘Pilootproject Productief Landschap’: het LANDBOUWPARK Tuinen van Stene in Oostende. 35 ha ‘Tuinen van Stene’ zetten in op stadsnabije landbouw en korte keten. Realisatie al in 2018!

VILT

Honingstalen van stadsimkers gezocht

In het kader van een kwaliteitsbewakingsprogramma voor Vlaamse honing wil het Gentse kennisplatform Honeybee Valley in samenwerking met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de kwaliteit van stadshoning onderzoeken. Ondanks een sterke stijging van het aantal bijenkasten in stedeli...

ILVO persbericht

Vleeskippen gebruiken hun uitloop beter bij beplanting met wilgen

Dat zorgt voor malser vlees én een extra inkomstenbron door houtproductie. “De combinatie vleeskippen en korte-omloophout is grotendeels een succesverhaal”, zegt ILVO-UGent onderzoekster Lisanne Stadig aan het einde van haar doctoraatsstudie. “De beplanting, in dit geval w...

Nieuwtje

ILVO zoekt landbouwers die DEMONSTRATIES geven voor andere landbouwers

Bent u (mede-)verantwoordelijk voor een landbouwbedrijf dat demonstraties organiseert voor andere landbouwers? Of laat u demonstraties door derden doorgaan op het eigen bedrijf?

Nieuwtje

Kok start eigenste kaasmakerij. Over passie, creativiteit en technologische begeleiding door ILVO Food Pilot en Flanders' Food.

Als kok vond hij zijn inspiratie in de internationale keuken. Voor de uitwerking tot een vermarktbaar product klopte hij meermaals aan bij ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. “Mijn idee kreeg daar voor de eerste maal vorm. Zuivelexperte Geertrui Vlaemynck nam me...

VILT

"Soja kan zesde belangrijkste akkerbouwgewas worden"

Soja kan het zesde belangrijkste akkerbouwgewas in Vlaanderen worden met een areaal dat naar acht procent evolueert. Dat beweert het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) naar aanleiding van nieuwe resultaten uit het teelttechnisch en agro-economisch onderzoek rond soja in ...

Management & Techniek

Hoe voederbieten integreren in het rantsoen?

Iedereen is overtuigd dat voederbieten waardevol zijn voor het rundveerantsoen. Toch is het succes van de teelt beperkt. Dat komt vooral doordat de bewaring en de vereiste arbeid knelpunten zijn. Half oktober toonden HoGent en ILVO de recentste mogelijkheden op dit vlak.

VILT

Van 360 naar 500 eieren per kip?

Leghennen kan je flink wat langer aan de leg houden mits afstemming van hun voeding, management en raskeuze. Door splitvoeding, waarbij je op de juiste tijdstippen een geschikte combinatie van fijne en grove kalk verstrekt aan oudere leghennen, kan je de achteruitgang van de eischaalkwaliteit beperk...

ILVO - KU Leuven - Proefbedr. Pluimveehouderij Persbericht

Van 360 naar 500 eieren per kip?

Leghennen kan je flink wat langer in de leg te houden mits afstemming van hun voeding, management en raskeuze. Door splitvoeding, waarbij je op de juiste tijdstippen een geschikte combinatie van fijne en grove kalk verstrekt aan oudere leghennen, kan je een achteruitgang van de eischaalkwaliteit teg...

VILT

WELLTRANS-project voor diervriendelijk kippentransport

Onderzoekers van UGent en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) hebben in het kader van het WELLTRANS-project een protocol opgesteld om het welzijn van vleeskippen tijdens de pre-slachtfase te evalueren. Het protocol omvat negen welzijnsindicatoren die onder meer nagaan hoe sterk ...

Pagina 10 van 95Eerste   Vorige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Volgende   Laatste