Pers en media

VILT - zaterdag 23 maart 2013

Meer onderzoek mogelijk in vernieuwde biggenstal ILVO

ILVO is klaar met de vernieuwing en uitbreiding van een proefstal voor biggen. De nieuwe biggenbatterijen zijn zo gebouwd dat ze conform zijn aan praktijkomstandigheden en tegelijk voldoen aan wetenschappelijke eisen. Vergelijkende voederproeven en observaties inzake gedrag kunnen voortaan optimaler worden uitgevoerd. Het gaat om een investering van 200.000 euro.

biggenstalHet correct uitvoeren van dierproeven, volgens wetenschappelijk onderbouwde principes, vergt een aparte bedrijfsvoering. De eenheid ‘Dier’ van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) beschikt hiervoor, zowel voor kleinvee, rundvee (melkvee en vleesrassen) als voor varkens, over proefstallen.

Voor varkens is er een halfgesloten bedrijfsstructuur waarbij de biggen van 140 zeugen afgemest worden tot slachtrijpe varkens. Door de uitbreiding van de biggenbatterijen vergroot de capaciteit voor het uitvoeren van voederproeven bij biggen van vier tot negen weken oud. ILVO heeft hierin reeds jarenlang grondige expertise.

In plaats van vier compartimenten beschikt de onderzoeksinstelling nu over 12 gelijke compartimenten voor biggen. Elk compartiment kan 48 gespeende biggen huisvesten in afzonderlijke hokken voor zes biggen. Door de investering ontstaan nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar onder meer drinkwaterstrategie en emissie- en stofeffecten.

Bron: VILT