Pers en media

Brochure - vrijdag 30 maart 2012

Technopool Sierteelt - Kennis wijst de weg

Technopool Sierteelt - Kennis wijst de wegVier sierteelt-gerelateerde wetenschappelijke instellingen werken voortaan samen binnen één duidelijk kennisnetwerk om de sierteeltsector in Vlaanderen efficiënter te ondersteunen bij alle mogelijke teelttechnische en innovatievragen. Onder de naam ‘Technopool Sierteelt’ is een consortium opgericht. De 4 samenwerkende initiatiefnemers zijn ILVO (Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek) , UGent, HoGent en PCS (Provinciaal Centrum voor Sierteelt). Alle vier zijn ze gevestigd in Oost-Vlaanderen. Deze brochure gidst de sierteeltbedrijven naar de meest geschikte onderzoeker.

Technopool Sierteelt - Kennis wijst de weg (13.6 MB)