Pers en media

Brochure - donderdag 1 december 2011

Melkveevoeding

MelkveevoedingDe melk- en de zuivelsector zijn belangrijke sectoren in de landbouw. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de eindproductiewaarde. De totale voederkosten van het melkvee bedragen meer dan 50% van de totale kostprijs van de melk. Het is dus duidelijk dat een oordeelkundige voeding grote aandacht verdient. Lage voederkosten per eenheid product kunnen slechts gerealiseerd worden als de voeding aangepast is aan de behoeften van het dier. Om dit te bereiken is er inzicht en kennis nodig over de belangrijke onderdelen van de melkveevoeding. Er is geprobeerd om het essentiële van deze kennis, op een bevattelijke manier, in deze brochure weer te geven.

Melkveevoeding (10 MB)
Een uitgave van Landbouw en Visserij