Pers en media

Brochure - maandag 10 oktober 2011

Bijproducten van de bio-ethanolproductie

Bijproducten van de bio-ethanolproductieDe voederkosten van het melkvee bedragen meer dan 50% van de kostprijs van de melk. Het vormt meteen het grootste deel van de kostprijs van de melkproductie. Een gedeelte van de eiwitvoorziening van melkvee steunt op ingevoerde eiwitbronnen zoals sojaschroot. Het demonstratieproject “Bijproducten uit de energiewinning: aanbod en waarde voor melkvee” werd in 2008 door het Departement voor Landbouw en Visserij goedgekeurd. De doelstelling van het project is om via een aantal proeven op “proefen demonstratiebedrijven” de waarde van die producten te leren kennen. Via deze eindbrochure komen de resultaten beschikbaar voor alle rundveehouders.

Bijproducten van de bio-ethanolproductie - Aanbod en waarde voor melkvee (2 MB)
Een uitgave van Landbouw en Visserij