Pers en media

ILVO persbericht - dinsdag 7 augustus 2012

Kris Peeters bezoekt opnieuw ggo-aardappelveld in Wetteren

Vlaams minister voor Landbouw Kris Peeters heeft een bezoek gebracht aan het ggo-aardappelproefveld van ILVO, VIB, UGent en HoGent in Wetteren. De ggo-rassen blijken ook dit jaar goed bestand tegen de aardappelziekte. Peeters benadrukte nogmaals het belang van het onderzoek en verzekerde dat alle betrokkenen zich bewust zijn van de maatschappelijke bezorgheden omtrent ggo’s.

“De aardappelziekte kost de sector in België ongeveer 55 miljoen euro per jaar. Zeker in natte teeltjaren zoals dit, zien landbouwers op hun akkers veel problemen opduiken. In zo’n omstandigheden moeten zij nog vaker naar gewasbeschermingsmiddelen grijpen”, stelt Kris Peeters. “Als genetische modificatie een meer milieuvriendelijk antwoord biedt op het probleem, kan de overheid dit niet negeren. Ik zal proeven zoals deze dan ook altijd ondersteunen, zonder evenwel de maatschappelijke bezorgdheid uit het oog te verliezen.”

Om die bezorgdheid weg te werken, nodigen het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de Universiteit en Hogeschool van Gent nieuwsgierigen deze maand uit voor een begeleid bezoek aan het proefveld. Daarbij wordt in alle transparantie toelichting gegeven over de proef, het doel van het onderzoek en de voorzorgsmaatregelen om kruisbestuiving met planten uit de omgeving te vermijden.

In september 2012 worden de aardappelen geoogst. “En voorlopig zien de resultaten er opnieuw hoopgevend uit”, besluit Erik Van Bockstaele van ILVO. De aardappeltelers die het veldbezoek bijwoonden, waren onder de indruk van de plaagresistentie van de ggo-lijnen in vergelijking met een volledig weggekwijnde conventionele variëteit als Bintje. Vorig jaar werd al eenzelfde proef uitgevoerd in Wetteren. Ondanks het feit dat actievoeders een deel van het proefveld vernielden, waren de resultaten positief.

Fotoverslag bezoek Kris Peeters GGO aardappelveld 7 augustus 2012