Pers en media

ILVO persbericht - maandag 10 september 2012

Veldproeven inlandse eiwitproductie krijgen bezoek van Kris Peeters

Onze veldproeven met niet-GGO SOJA (inlandse eiwitproductie) en met SORGHUM (droogtebestendig alternatief voor maïs) zijn zeer bemoedigend. Op 10 september 2012 bezoekt Vlaams minister-president en minister van landbouw Kris Peeters beide veldproeven: “Het Vlaamse landbouwwetenschappelijk onderzoek kijkt in dit dossier naar de toekomst: een landbouw die duurzamer omgaat met grondstoffen en zich tijdig aanpast aan nieuwe situaties en een wijzigend klimaat. Ik verwacht dat de zorgvuldig verzamelde kennis snel doorstroomt naar de sector.”

Met het onderzoek naar de haalbaarheid van inlandse sojateelt en inlandse sorghum plaatst ILVO twee belangrijke duurzaamheidsthema’s op de agenda:

  1. De lokale productie van de voedereiwitten haalbaar maken als alternatief voor soja-import uit Zuid-Amerika.
  2. Een rijkere teeltafwisseling op de landbouwgronden (her)introduceren zoals het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie vraagt (minimum 3 teelten per bedrijf), en dat met een gewas dat klimaatsbestendiger is dan maïs en toch een aanvaardbare opbrengst en nutritionele waarde levert.

Sorghum Merelbeke

De onderzoekspartners (ILVO en KHK-KUL) zijn na het eerste veldproefseizoen met 11 rassen soja en 13 rassen sorghum op proefvelden in Merelbeke en Geel optimistisch. Johan Van Waes, wetenschappelijk directeur Teelt en Omgeving ILVO: “Meer dan 40 jaar na de introductie van het subtropisch gewas maïs – wat toen argwanend werd bekeken - lijken zich voor het eerst twee valabele nieuwe teelten aan te dienen voor de Vlaamse landbouw. De komende jaren zullen we de landbouwers, de veevoedersector en de veetelers intensief voorlichten over de technische data uit de verdere proeven. De vraag naar duurzame en financieel haalbare alternatieven voor de huidige voederpraktijk (kuilgras/maïs/ingevoerde soja) is groot.”

Lees hier het volledige persbericht

Foto’s voor pers: via filip.matthijs@ilvo.vlaanderen.be of greet.riebbels@ilvo.vlaanderen.be