Pers en media

Nieuwtje - maandag 10 september 2012

Herontdekking van de Elft Alosa alosa in Belgische wateren

Tijdens een bemonsteringscampagne op 6 augustus 2012 in het kader van het project MEMO werd een vis gevangen van het geslacht Alosa. Al snel werd duidelijk dat het niet ging om een fint maar om de in België uitgestorven gewaande elft.

Tijdens een bemonsteringscampagne op 6 augustus 2012 in het kader van het project MEMO werd een vis gevangen van het geslacht Alosa. Elk jaar worden een of meerdere finten (Alosa fallax) gevangen tijdens ILVO-campagnes in Belgische wateren dus dit was op zich geen groot nieuws. De vis mat 27.5 cm en had vijf bollen op de flank. Fint dus, maar de algemene vorm leek ietwat plomper, minder slank. Toen ging er bij iemand een belletje rinkelen. Er was geen determinatieliteratuur voor vissen mee en veiligheidshalve werd besloten een kieuwboog uit te prepareren, te fotograferen en thuis de filamenten van de kieuwzeef te tellen. Er was heel weinig tijd die dag. Eenmaal thuis werd snel duidelijk dat het niet ging om een fint maar om de in België uitgestorven gewaande elft. Dit werd bevestigd door een aantal specialisten.

Alosa alosa

Oorspronkelijk kwam de elft voor van Noorwegen tot aan de Italiaanse westkust. Vervuiling van paaigebieden, baggeren van grindstukken en overbevissing hebben lokaal deze soort uitgeroeid. Enkel in Frankrijk, Spanje, Duitsland en Ierland vind je heden ten dage nog populaties. In verschillende Europese landen (o.a. Nederland, Duitsland) lopen projecten om de elft terug te introduceren in diens oorspronkelijke riviersystemen. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat de elft sporadisch terug aangetroffen kan worden in onze kustwateren. Waarschijnlijk was dit exemplaar afkomstig uit een dergelijk herintroductieproject.

Contact: Karl Van Ginderdeuren, Lies Vansteenbrugge, Gert Van Hoey