Pers en media

Nieuwtje - maandag 10 september 2012

NUTRIHORT: Nutrient management, nutrient legislation and innovative techniques in intensive horticulture

Van 16 tot 18 september 2013 organiseert ILVO-Plant Teelt en Omgeving samen met Ugent Vakgroep Bodembeheer, PCG, PCS, PSKW en Inagro in Gent de conferentie ‘NUTRIHORT: Nutrient management, nutrient legislation and innovative techniques in intensive horticulture’. De conferentie gaat door op de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van UGent.

De doelstelling van NUTRIHORT is om de expertise over duurzame en innovatieve technieken over de teelt van groenten, aardappelen, bloemen en sierbomen samen te brengen. De conferentie zal focussen op innovatieve bemestingstechnieken, beheer van oogstresten, bodemorganische stof en bodemkwaliteit in de tuinbouw rekening houdend met het conflict tussen kwaliteitsvolle tuinbouwproducten en de wettelijke beperkingen om nutriëntenverliezen naar grond- en oppervlaktewater te beperken.
Meer informatie over de conferentie is beschikbaar op de NUTRIHORT website.
Contact: nutrihort@ilvo.vlaanderen.be

NUTRIHORT