Pers en media

In de kijker - woensdag 15 juli 2020

Kust en Klimaat, gids voor gebiedsgerichte aanpak’

Klimaat- en milieufactoren die aan de kust spelen zijn nu samengebracht in een handige gids, www.topkustzone.be. Het is een initiatief van het Vlaams Departement Omgeving, het team van de Vlaamse Bouwmeester en verschillende overheidsinstanties, waaronder ILVO.

De Vlaamse kust is een uniek gebied in Vlaanderen. Het is gekend en geliefd bij zowat alle Vlamingen als toeristische trekpleister, maar de bredere kustzone die zich uitstrekt van het strand tot in de polders is ook van strategisch belang omwille van de havens en de bijhorende industrie, omwille van de vruchtbare landbouwgronden en de waardevolle natuur. Als laagst gelegen gebied van Vlaanderen is het ook erg kwetsbaar voor de klimaatverandering.

Het Vlaams Departement Omgeving heeft, samen met het team van de Vlaamse Bouwmeester en verschillende overheidsinstanties, de verschillende klimaat- en milieufactoren die aan de kust spelen, samengebracht in een handige gids. Het ILVO Expertisecentrum Landbouw & Klimaat werkte mee aan de hoofdstukken over het watersysteem in de polders, zoet en zout, en oplossingen voor water, landbouw en natuur. Het boekje voert een pleidooi om de klimaatuitdagingen aan de kust niet fragmentair te benaderen, maar gebiedsgericht te zoeken naar oplossingen.

De volledige gids en meer info op www.topkustzone.be

Contact: jeroen.dewaegemaeker@ilvo.vlaanderen.be

Kust en Klimaat