Pers en media

Oproep - dinsdag 14 juli 2020

Zoekt u voor ons HOP MANNETJES? Waar groeien er mannelijke hopplanten?

HOP kent u?
De planten met de ‘hopbellen’ zijn de vrouwelijke planten. Een groep onderzoekers is nu echter geïnteresseerd in de vindplaats van MANNELIJKE hopplanten, in gans België.

Waarom? Wat?

In het project HOPBEL (2020) mikken de stad Poperinge, de hoptelers en de kennisinstellingen Inagro, Vives en ILVO op een nieuw ras van hop dat én ziektebestendig, én robuust qua teelt, én goed presterend in de brouwerij, én typisch Belgisch is.
Om als veredelaar zo’n streekeigen bij-de-tijdse variëteit te bekomen, moet je veel verschillende planten hebben om een interessant kruisings- en verbeteringsschema op te stellen.
Nieuwe hopvariëteiten zijn nodig om de toekomst van de Belgische hopteelt te verzekeren. Wie een mannelijke hopplant weet staan en ons dat meldt, geeft de Belgische hopteelt een duwtje in de rug!

Hoe herken je een MANNELIJKE hopplant? (Foto’s hieronder!)

Hop is een tweehuizige plant. Aan een hoprank zitten er dus OF mannelijke OF vrouwelijke bloemen. In de hopTEELT planten ze enkel vrouwelijke planten. Ze vermijden net mannelijke hopplanten in de nabijheid van een hoppeveld, want de eventuele zaadvorming in de hopbellen vermindert sterk de kwaliteit van de brouwershop.

“Mannelijke planten zijn in België voornamelijk te vinden in hagen, bossen en particuliere tuinen,” zegt ILVO onderzoekster Hilde Muylle.

Hop is een sterk groeiende, meerjarige klimplant waarvan de bovengrondse delen elk jaar afsterven. De stengel is ruw (beetje stekelig snijdend), met tegenoverstaande lang gesteelde bladeren. De bladeren zijn gelobd, met drie of vijf lobben. De hopplanten bloeien doorgaans in de tweede helft van juli, maar dat kan ook wat vroeger of later zijn.
De mannelijke bloeiwijze van een hopplant is gekenmerkt door lange, wijdvertakte trossen bloempjes. (Als je gesloten hopbellen ziet, dan is het de vrouwelijke bloeiwijze.)

Melden? Wat als je een vermoedelijke mannelijke hopplant ontdekt?

Maak snel een tweetal detail foto’s (van de bladstand en de bloemen)
MAIL de foto’s MET UW NAAM, uw GSMNUMMER en de VINDPLAATS van de plant (gemeente? straat?) naar ilvo@ilvo.vlaanderen.be.
Wij checken de foto, en indien interessant, komen we ter plaatse. (Het is niet de bedoeling dat we heel de plant zouden meenemen. We kunnen wel een stek meennemen.)

Meer info? T 09 272 25 00 (algemeen nummer van ILVO)

DIT zoeken ze WEL in het project HOPBEL:

De mannelijke bloeiwijze van een hopplant zijn lange, wijdvertakte trossen bloempjes.

mannelijke bloeiwijze hop mannelijke bloeiwijze hop

Mannelijke hop bloemtrossen net voor bloei

bloemtros mannelijke hop bloemtrossen mannelijke hop

Mannelijke hop bloemtrossen bij bloei, de meeldraden zijn duidelijk zichtbaar

DIT zoeken ze NIET in het project HOPBEL:

vrouwelijke bloeiwijze hopplant - juli vrouwelijke bloeiwijze hopplant - augustus

De vrouwelijke bloeiwijze van een hopplant zijn hopbellen.

Leader is een programma voor plattelandsontwikkeling. Het wordt gefinancierd met Europese (50 %), Vlaamse (25 %) en Provinciale middelen (25 %). Met steun van ELFPO.

 financiering hop