Pers en media

ILVO persbericht - woensdag 27 oktober 2010

Nieuws over de aardappelcyste

Het ILVO heeft nieuws over de aardappelcyste, een nematode (aaltje) die de opbrengst van aardappel 30 tot 50 procent kan verminderen als het veld ermee besmet is. De cyste kruipt niet IN de aardappelknol (dus geen effect voor de consumptie), maar kan wel de aardappelplant hinderen (dus opbrengsteffect). Het aaltje kruipt vanuit de grond in de aardappelwortels om zich daar voort te planten.

ILVO wetenschappers hebben gedurende 2 jaar (2008- 2009) een grootschalige praktische studie geleid op meer dan 2000 aardappelvelden in heel België. Door het onderzoek weten we gedetailleerd waar de aardappelcyste regionaal verspreid zit. Ook de verspreidingskanalen (wijze waarop de cyste op nieuwe velden belandt via restaarde, spoelwater, grond achterblijvend in machines bij veldbewerking, … ) zijn gekwantificeerd.

Het onderzoek toonde ook aan dat het belangrijk is te weten om welke soort cyste het gaat: Globodera pallida of Globodera rostochiensis. Sommige resistente aardappelsoorten ( die telers kunnen planten om de besmetting terug te dringen) zijn immers wel resistent aan de ene soort, maar juist niet aan de andere.

ILVO ontwikkelde tijdens dit onderzoek een hooggevoelige test die zelfs bij zeer kleine of bij gemengde aanwezigheid in een grondstaal de soort van de cysten nauwkeurig bepaalt.

Tenslotte konden de onderzoekers op basis van de nieuwe gegevens werkzame aanbevelingen formuleren aan het beleid, om de aardappelcyste in te dijken. Eens de cyste in een veld zit kan hij tot 20 jaar overleven. Als telers de juiste resistente aardappel aanplanten proberen de cysten zich tevergeefs voort te planten. Hierdoor daalt het totaal aantal cysten in het ganse veld. Bij herhaald telen van resistente rassen sterft de cystenpopulatie langzaam uit. Telers en loonwerkers krijgen via dit onderzoek meer kijk op de al dan niet aanwezigheid van de cyste in de regio’s en kunnen met aangepaste veldpraktijken verspreiding helpen tegengaan.

De samenwerking met de aardappelsector en met de overheid tijdens het onderzoek heeft het taboe rond de aardappelcyste doorbroken. Wetenschap, sector en de (Europese en federale) regelgevers werken zij aan zij aan de efficiënte aanpak van het fenomeen.

De aardappelcyste is een quarantaineorganisme: aanwezigheid ervan op (rond) de aardappel kan problemen opleveren in de exporthandel. In België is die handel economisch zeer belangrijk.

De betrokken sector zal de komende weken en maanden via studiedagen intensief op de hoogte gebracht worden van deze studie.