Pers en media

ILVO persbericht - dinsdag 7 september 2010

Demodag “Zaaibedbereiding na ploegen”

Een 500-tal landbouwers, loonwerkers en land- en tuinbouwscholen hebben zich ingeschreven om demonstraties bij te wonen van 19 landbouwmachines die een geploegde akker zaaiklaar kunnen leggen. Ook u bent als pers van harte welkom.

Vooral na de fase van het ploegen vergt het kunde en kennis om het zaaibed accuraat voor te bereiden in functie van de toestand van het veld. Machinekeuze en bewerkingswijze hebben een meetbare effecten op de uiteindelijke productie en de gezondheid van het veld. Tijdens de demodag van nu donderdag kunnen de bezoekers meteen de vergelijkende evaluatie maken, op het bewerkte proefveld. Een leerrijke dag vol trekkerwielen, triltanden en plasmarollen.


Het ILVO organiseert sinds jaar en dag demonstraties van land- en tuinbouwmachines. De demodag “zaaibedbereiding na ploegen” op 9 september 2010 past in deze traditie.

Het thema ‘duurzaam bodembeheer’ duikt regelmatig op in het kader van het landbouw- en milieubeleid. Dit evenement sluit daar naadloos bij aan. Een goed aangelegd zaaibed is immers niet alleen belangrijk voor de kieming en opkomst van de jonge plantjes, maar is ook voordelig voor bijv. onkruidbestrijding. In de praktijk wordt tegenwoordig nogal eens gezondigd tegen de basisprincipes van een goede zaaibedbereiding. De schaalvergroting van bedrijven leidt tot grote tijdsdruk en daardoor worden soms onaangepaste machines ingezet en/of verkeerd gebruikt.

Inspelend op deze problematiek hebben constructeurs uit binnen- en buitenland tal van nieuwe machines en machinecombinaties ontwikkeld. Deze worden in Merelbeke gedemonstreerd: van schijven- en rotorkopeggen tot gedragen en getrokken zaaibedcombinaties. De werking van de 19 deelnemende machines wordt vakkundig toegelicht.

Deze demodag richt zich tot de land- en tuinbouwsector, maar wekt traditioneel ook de interesse op bij aanverwante sectoren als onderwijs en voorlichting.

De demodag wordt praktisch begeleid door ILVO-Agrotechniek en ILVO-Dier met ondersteuning van een stuurgroep waarin diverse diensten en instellingen samenwerken.

Contact voor pers

Greet Riebbels
Adviseur Communicatie ILVO
Tel. 0486 26 00 14

Uurrooster demonstraties

10u30 - 12u30 demonstratie machines
12u30 - 13u30 middagpauze
13u30 - 15u30 demonstratie machines
15u30 einde demonstratie