Pers en media

ILVO persbericht - donderdag 14 april 2011

Studienamiddag: ‘Koudeminnende Pseudomonas in melk: gevolgen voor de melkkwaliteit’

Op donderdag 21 april 2011 organiseert het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) een studienamiddag rond koudeminnende Pseudomonas in rauwe melk. Ook de gevolgen voor de kwaliteit van melk staan op het programma. Melkveehouders, melkerijen, melkverwerkende bedrijven en gespecialiseerde laboratoria zijn van harte welkom.

Het bacteriële genus Pseudomonas omvat vele soorten die zich in koude omstandigheden kunnen blijven vermenigvuldigen. Ook in gekoelde rauwe melk, die steeds langer bewaard wordt, komen zij veelvuldig voor. Op deze studienamiddag zal verklaard worden waarom deze micro-organismen een risico vormen voor de kwaliteit van melk en afgeleide producten.

Deze studienamiddag wordt georganiseerd naar aanleiding van het afsluiten van een IWT- Landbouwonderzoeksproject over de uitgroei, de identiteit en de karakteristieken van psychrotolerante (koude minnende) Pseudomonas bacteriën in rauwe melk. De resultaten uit dit onderzoek zullen dan ook uitgebreid aan bod komen.

Daarnaast wil deze studienamiddag een ruimer overzicht bieden van de problemen die de aanwezigheid van Pseudomonas in rauwe melk kan opleveren. Daarbij komen zowel bederf van consumptiemelk (door een aanzienlijke beperking van de kwaliteit en houdbaarheid van bijv. UHT-melk) als mogelijke onregelmatigheden in melkcontroles aan bod. In dit project werd de uitgroei van Pseudomonas bacteriën tijdens het rauwe melktraject bestudeerd. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de kwaliteitsverbetering van de rauwe melk door het in acht nemen van een adequate koeling doorheen de volledige keten (van op de hoeve tot in het zuivelverwerkend bedrijf). Ten slotte werd het genus Pseudomonas vanuit het standpunt van de systematiek van bacteriën belicht.

Het IWT landbouwonderzoeksproject werd uitgevoerd onder leiding van de afdeling Technologie en Voeding van ILVO en verliep in samenwerking met UGent Labo Microbiologie. Het heeft geresulteerd in een doctoraatsthesis van Valerie De Jonghe die openbaar werd verdedigd op 3 mei 2010.

Contactpersoon: Greet Riebbels, ILVO-Communicatie, 0486 26 00 14

Praktische info

De studiedag gaat door in het Ellipsgebouw van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Lokaal H21023-00-0.06 A - Koning Albert II-laan 35 - 1000 Brussel, vlakbij het station Brussel-Noord (± 5 min loopafstand)

Lezingen worden gegeven in het Nederlands, maar Engelstalige slides worden voorzien.

Programma

13u00 Ontvangst / Reception
13u25 Verwelkoming / Welcome
Lieve Herman, ILVO
13u30 Bacteriologisch bederf van melk: welke organismen zijn verantwoordelijk?
Bacteriological spoilage of milk: which organisms are responsible?
Marc Heyndrickx, ILVO
13u50 Invloed van de bewaaromstandigheden op de psychrotolerant Pseudomonas microbiota van rauwe melk
Influence of storage conditions on the psychrotolerant Pseudomonas microbiota of raw milk
Valerie De Jonghe, ILVO
14u20 Taxonomy of Pseudomonas species
Taxonomie van Pseudomonas species
An Coorevits, HoGent
14u50 Koffiepauze / Coffee break
15u10 Dominante micro-flora in rauwe melk in Nederland
Dominant micro-flora in raw milk in the Netherlands
Igor Mierau, NIZO
15u40 Groeiremmende effecten door Pseudomonas spp. in rauwe melk op microbiologische inhibitortesten voor de bepaling van antibioticaresiduen / Inhibitory effects by Pseudomonas spp. in raw milk on microbiological inhibitor assays for the detection of antibiotic residues
Wim Reybroeck, ILVO
16u10 Destabilisatie en smaakafwijkingen door Pseudomonas proteasen in melk tijdens of na UHT-verwerking
Destabilization and off-flavors generated by Pseudomonas proteases during or after UHT processing
Sophie Marchand, ILVO
16u30 Slotwoord / Final Conclusions
Lieve Herman, ILVO

Geïnteresseerd?

Deelname aan deze studienamiddag is gratis
Inschrijven voor 11 april 2011 bij valerie.dejonghe@ilvo.vlaanderen.be