Pers en media

Nieuws - maandag 8 juli 2019

Toegang tot landbouwgrond, hoe regelen ze dat in Frankrijk? Lees het rapport ‘SAFER in beeld’ nu online.

In Frankrijk wordt de koop en verkoop van landbouwland sterk gereguleerd door een SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural).

De overheid legt de visie op landbouw vast, namelijk (1) de promotie van landbouw en bosbouw, met specifieke aandacht voor jonge landbouwers; (2) de bescherming van milieu, landschap en natuurlijke hulpbronnen en (3) de ondersteuning van lokale ontwikkeling en lokale economie. De regionale SAFERs worden ingeschakeld om geplande verkopen aan die drie pijlers te toetsen en de verkoop desnoods te verhinderen. In een 30p. rapport beschrijft ILVO hoe SAFER werkt. Vervolgens worden een aantal kritische bedenkingen gemaakt bij een mogelijke bruikbaarheid van dit instrument in een Belgische context. Daarbij wordt ook doorgerekend wat de invoering van een dergelijk systeem in België financieel zou kunnen betekenen.

Lees het rapport