Pers en media

ILVO persbericht - dinsdag 9 juli 2019

ILVO schrijft nieuwe editie van de 'Vis- en Zeevruchtengids’

Voortaan schrijft ILVO de ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’. Tot nu toe waren het VLIZ en ILVO samen die zorgden voor de redactie met jaarlijkse updates. In een ‘Memorandum of Understanding’ dat zopas is ondertekend, belooft ILVO om de taak vanaf nu alleen op zich te nemen. De Vis- en Zeevruchtengids is een begrip in de brede professionele sector van vischefs, verwerkers, instituten, handelaars, vissers en kwekers. Els Torreele (ILVO): ‘Zij beschouwen de gids – op papier en digitaal - als een rijke en betrouwbare bron van informatie over alle relevante visserijproducten. De duurzaamheidsbeoordelingen van soorten, visgronden, technieken, verwerkingen en ketens zijn gebaseerd op visserijdatasets, door ILVO geproduceerd en geïnterpreteerd, voor allerlei toepassingen.’

Ondertekening MOU en voorstelling van de nieuwe gids 2018

Ondertekening van de MOU en voorstelling van de nieuwe gids 2018
Van links naar rechts: Ann-Katrien Lescrauwaet (VLIZ), Els Torreele (ILVO),
Elisabeth Vallet (Ethic Oceon – initiatiefnemer Guide), Nancy Fockedey (VLIZ)

Van Frankrijk naar België, en hoog gewaardeerd

De ‘Vis- en Zeevruchtengids’ was oorspronkelijk een Frans initiatief. De visserij-gespecialiseerde NGO Ethic Ocean begon er mee in 2008. Sinds 2014 is er ook een regionaal aangepaste versie voor België, tweetalig Nederlands/Frans. De gids is bij ons dus te vinden op twee URL’s: www.zeevruchtengids.org / en www.guidedesespeces.org.

De gids verzamelt de meest actuele, wetenschappelijke informatie op vlak van duurzaamheid voor de 70 meest geconsumeerde soorten vis, schaal- en schelpdieren. Zo beschikken koks en andere professionele inkopers of verwerkers van vis en zeevruchten over bevattelijke en relevante kennis waarmee ze enerzijds bewuster kunnen aankopen, en anderzijds de klant nog beter kunnen informeren.

Filip Claeys, oprichter van NorthSeaChefs en chef van De Jonkman in Brugge: “Het is een goeie ruggensteun voor iedereen die kok is. Je weet meteen welke soorten er beschikbaar zijn, waar je ze kan vinden en wanneer het seizoen er is om ze te vangen. Voor mij is de gids dus een belangrijk naslagwerk dat ik bovendien gebruik om de andere NorthSeaChefs te informeren.”

Logische stap voor ILVO om de Belgische gids over te nemen

De mariene onderzoekgroep van ILVO in Oostende vergaart en beheert al vele tientallen jaren een massa aan data over de visbestanden in zee en over de verwerkende industrie. Deze data spelen een cruciale rol in duurzaamheidsanalyses. Die analyses worden in verschillende vormen, door verschillende partners en doelgroepen gevraagd. Het schrijven van de Vis- en Zeevruchtengids – editie België is een logische valorisatie van de ILVO-visserijkennis.

Duurzaamheidmetingen van Belgische visserij ook elders verspreid.

Sinds 2010 is ILVO betrokken bij de keuze van VLAM ((Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) voor de verkiezing van Vis van het jaar. ILVO-expert Heleen Lenoir. “Zo zijn we zeker dat er geen soorten verkozen worden waarvan de biomassa achteruit gaat.” In 2012 bv. gaf ILVO een negatief advies om rog te verkiezen als vis van het jaar, omdat ‘rog’ in de handel doorgaans niet gespecifieerd wordt naar soort. Ondersoorten zoals stekelrog zagen wij het goed doen in de bestandscijfers, maar er waren ook andere soorten die het minder goed deden. “Vanuit het onderzoek adviseren en stimuleren we dat de onderscheiden roggensoorten echt onder hun afzonderlijke soortnaam op de markt komen”.

Een aantal grootwarenhuizen wenst ook ILVO-begeleiding om een duurzaam visassortiment samen te stellen. Daarbij worden duurzaamheidsbeoordelingen opgemaakt voor visserijproducten, gebaseerd op de gezondheid van een visbestand, de ecologische effecten van de visserijmethodes, en sociale duurzaamheid. Overbeviste soorten worden uit de rekken gemeden.“

Zelfs exotische visvragen krijgt we ernstig beantwoord. Hoe moeten we kijken naar de visvangst van Glasaal in Mauritius? Uit onze analyse bleek toen dat het visbestand en ook de visserijtechniek duurzaam waren, maar dat de export naar Europa een ontwrichtende impact dreigde te hebben op het inkomen van de lokale vissersgemeenschap. En dus daalde de score voor deze vis volgens de ILVO experts.”

Contact

Greet Riebbels, ILVO communicatie, Greet.Riebbels@ilvo.vlaanderen.be, M 0486 26 00 14
Els Torreele, ILVO visserijdata en duurzaamheidsassesments, Els.Torreele@ilvo.vlaanderen.beT 059 56 98 33