Pers en media

Rapport - donderdag 20 juni 2019

Toegang tot landbouwgrond, hoe regelen ze dat in Frankrijk?

In Frankrijk wordt de koop en verkoop van landbouwland sterk gereguleerd door een SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural). De overheid legt de visie op landbouw vast, namelijk (1) de promotie van landbouw en bosbouw, met specifieke aandacht voor jonge landbouwers; (2) de bescherming van milieu, landschap en natuurlijke hulpbronnen en (3) de ondersteuning van lokale ontwikkeling en lokale economie. 

De regionale SAFERs worden ingeschakeld om geplande verkopen aan die drie pijlers te toetsen en de verkoop desnoods te verhinderen. In een 30p. rapport beschrijft ILVO hoe SAFER werkt en in welke mate het systeem in België bruikbaar kan zijn. Een eerste observatie is dat Vlaanderen, in tegenstelling tot Wallonië, geen uitgesproken visie om landbouwruimte op papier heeft. Aan een Belgisch ‘Safer’ zou zowat 70% van de toewijzingen van landbouwfunctie ontsnappen, namelijk alle pacht- en verhuring en gebruiksovereenkomsten waar geen verkoop gebeurt. En vooral, het compensatieverhaal (het verschil tussen de vastgoedwaarde en de landbouwwaarde van onze percelen in landbouwzone) zou oplopen in de miljarden euro’s.

Lees het volledige rapport