Pers en media

ILVO persbericht - woensdag 26 januari 2011

Aardappelveldproef neemt belangrijkste eerste horde

Gent, 26 januari 2011. De Bioveiligheidsraad heeft een positief advies gegeven voor de veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen die bestand zijn tegen de aardappelziekte, veroorzaakt door Phytophthora infestans.

De aardappelen bezitten één tot drie resistentiefactoren afkomstig van wilde verwanten waarmee de aardappel van nature kan kruisen. Met de veldproef willen de onderzoekers bijdragen tot de ontwikkeling van resistente aardappelen voor een meer duurzame Belgische aardappelteelt. Grootschalige teelt van dergelijke aardappelen zou kunnen leiden tot een reductie van het gebruik van schimmelbestrijdende middelen in de aardappelteelt tot 80%. Genetische modicatie als methode voor het inbrengen van de resistentiefactoren heeft in vergelijking met traditionele kruisingen als voordeel dat er meerdere resistentiefactoren tegelijkertijd en in één stap kunnen worden geïntroduceerd, zónder dat dit gepaard gaat met verlies van raseigenschappen.

Het positieve advies van de bioveiligheidsraad is de eerste en belangrijkste stap naar een mogelijke toelating van de veldproef door de bevoegde overheden. Het advies is doorgestuurd naar de Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, en de federale ministers van Volksgezondheid en Leefmilieu; Laurette Onkelinx en Paul Magnette. Joke Schauvliege moet als eerste haar oordeel vellen. Als ook zij positief staat tegenover de proef, dan maakt dit de weg vrij voor Laurette Onkelinx en Paul Magnette om een toelating te kunnen verlenen.

De aardappelveldproef is een gezamenlijk project van UGent, ILVO, VIB en HoGent.

Voor meer informatie:

Godelieve Gheysen, UGent godelieve.gheysen@ugent.be, M: 0498.454.890
René Custers, VIB rene.custers@vib.be, M: 0474.521.340

www.aardappelziekte.be
www.vib.be/phytophthora