Pers en media

VILT - woensdag 21 maart 2018

2,4 miljoen Franse beerbiggen worden niet gecastreerd

In Parijs vond vorige maand een belangrijk varkenssymposium plaats, waar Vlaamse experten aan deelnamen. Onderzoeksinstituut ILVO verspreidt samen met het Varkensloket de opgedane kennis, onder meer met een beschrijving van de onderzochte alternatieven voor onverdoofde castratie. In Vlaanderen is het niet gelukt om het chirurgisch castreren van mannelijke biggen stop te zetten. Ook Frankrijk heeft nog een lange weg af te leggen. In 2016 werden 2,4 miljoen intacte beren vetgemest, op een totaal van 23,8 miljoen geslachte varkens.

Net als in Vlaanderen wordt het merendeel van de beerbiggen in Frankrijk chirurgisch gecastreerd. Voor de leeftijd van zeven dagen gebeurt dit zonder bestrijding, daarna is het verplicht om een dierenarts een pijnstiller te laten toedienen. Tijdens het ‘Journées de la Recherche Porcine’-symposium, dat op belangstelling vanuit Vlaanderen kon rekenen, gaf het Institut du Porc toelichting bij de effectiviteit van de verschillende verdovings- (anesthesie) en pijnbestrijdingsmiddelen (analgesie). Een pijnstiller verzacht voornamelijk de pijn na de castratie-ingreep, terwijl verdoving vooral effect heeft tijdens het castreren. Bij verdoving (geheel of lokaal in de teelballen) is dus bijkomend een pijnstiller nodig om de pijn na de operatie te verzachten.

Verder is de experten van ILVO en het Varkensloket bijgebleven dat de Canadezen – voorlopig zonder veel succes – pogen om berengeur te reduceren via het gebruik van genetische merkers. Duroc-beren uit drie KI-centra werden ingedeeld in fokberen met hoog en laag risico voor de berengeurcomponent androstenon. Bij hun afstammelingen was er weinig verschil in het optreden van berengeur, waarvoor de onderzoekers verklaringen zochten zoals het niet in rekening brengen van de genetica van de zeug.

Ook Vlaams onderzoek omtrent reductiestrategieën voor berengeur werd in Parijs belicht. Het voederen van Taintstop, een innovatieve oplossing waarmee voederfirma Dumoulin vorig jaar uitpakte, verlaagt effectief de gehaltes van het geslachtshormoon androstenon en de afbraakstof skatol. Elk van deze twee stoffen is apart in staat om berengeur te veroorzaken. Zijn ze beide in hoge concentraties aanwezig, dan verergert het probleem. Ook het voederen van een voldoende geconcentreerd cichorei-exctract verlaagt de geurscore en het skatolgehalte in vet.

Het Parijse varkenssymposium vestigde de aandacht van de Vlaamse deelnemers ook op de gezondheidsproblemen die varkenshouders riskeren door de blootstelling aan stallucht. De hoeveelheid fijn stof en ammoniak in de stal is op sommige Franse bedrijven alarmerend hoog, toonde onderzoek uitgevoerd door IFIP (Institut du Porc) en INRA (l’Institut National de la Recherche Agronomique) aan. Luchtwegproblemen zijn dan ook een belangrijke beroepsziekte in de Franse landbouw. Voor ILVO en het Varkensloket is het aannemelijk dat personen die vaak in de stal vertoeven (varkenshouders, dierenartsen en adviseurs) ook in Vlaanderen risico lopen.

Bron: VILT