Pers en media

VMTfood.be - vrijdag 6 april 2018

Vlaamse soja is een interessant gewas

Bij een opbrengst van 3 ton per ha en een prijs van 500 euro per ton is Vlaamse soja reeds een interessant gewas voor een beperkt aantal landbouwers. Bij 4,5 ton per ha en prijs van 50 euro per ton zou soja aantrekkelijker worden voor meer telers. zo blijkt uit een ILVO-publicatie.

Graangewassen in Vlaanderen komen in eerste instantie in aanmerking om plaats te ruimen voor soja. Dat blijkt uit een vierjarig VLAIO landbouwtraject uitgevoerd door ILVO onderzoekers. De details staan te lezen in de ILVO-publicatie Rendabiliteit van sojateelt in Vlaanderen. De focus van de studie lag op de valorisatie van de droge bonen voor humane voeding of diervoeder.

Duurzamer alternatief

De Vlaamse overheid stimuleert al enige tijd lokaal geteelde soja als duurzamer alternatief voor geïmporteerde soja. Maar de landbouwers hebben voor een transitie naar sojateelt, behalve technische teeltinformatie, nood aan informatie over de verwachte rendabiliteit en de markt.

Resultaten

De resultaten in de ILVO-publicatie Rendabiliteit van sojateelt in Vlaanderen geven aan dat het vanuit economisch oogpunt interessant kan zijn voor een aantal landbouwbedrijven om soja op te nemen in het teeltplan. Dit is volgens de onderzoekers echter vooralsnog niet het geval voor alle bedrijven. Bij een opbrengst van 3 ton per ha en een prijs van 500 euro per ton, wat aansluit bij de actuele situatie, zou sojateelt vanuit economisch oogpunt interessant zijn op minder dan 1% van de oppervlakte bouwland in Vlaanderen.

Toekomstscenario

In een toekomstscenario zou een opbrengst van 4,5 ton per ha zou kunnen worden gehaald en een prijs van 450 euro per ton. Het percentage bouwland zou stijgen naar 8%. Soja zou daarmee het zesde belangrijkste akkerbouwgewas kunnen worden en interessant zijn op ongeveer 60% van de Vlaamse landbouwbedrijven met bouwland. De haalbaarheid verschilt van streek tot streek. Hierbij moet rekening worden gehouden dat de opbrengsten op lichtere gronden wellicht lager zullen zijn dan op zwaardere gronden. Uit de analyse blijkt dat graangewassen in eerste instantie in aanmerking komen om plaats te ruimen voor soja.

Bron: VMTfood.be