Pers en media

Akkerwijzer - donderdag 5 april 2018

ILVO: Teelt droge sojabonen in Vlaanderen zeker een optie

Vanuit economisch oogpunt kan het voor een aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen interessant zijn om de teelt van droge sojabonen in het teeltplan op te nemen. Dit is echter vooralsnog niet het geval voor alle bedrijven. Zo luidt de conclusie van het Instituut voor Landbouw, Visserij en voedingsonderzoek (ILVO) in de publicatie Rendabiliteit van sojateelt in Vlaanderen.

ILVO bestudeert reeds enkele jaren het potentieel van een sojateelt in Vlaanderen en heeft nu met behulp van een model berekend of soja op een rendabele manier kan worden ingepast in het teeltplan van Vlaamse landbouwbedrijven.

Soja-arealen

Bij een opbrengst van 3 ton per hectare en een prijs van 500 euro per ton zou sojateelt vanuit economisch oogpunt interessant zijn op minder dan 1 procent van de oppervlakte bouwland in Vlaanderen. Wanneer een opbrengst van 4,5 ton per hectare zou kunnen worden gehaald, zou bij een prijs van 450 euro per ton dit percentage stijgen naar 8 procent.

Graanvervanger

Soja zou daarmee het zesde belangrijkste akkerbouwgewas in Vlaanderen kunnen worden en interessant zijn op ongeveer 60 procent van de landbouwbedrijven met bouwland. De haalbaarheid verschilt van streek tot streek. Volgens ILVO moet hierbij rekening worden gehouden dat de opbrengsten op lichtere gronden wellicht lager zullen zijn dan op zwaardere gronden. Uit de analyse blijkt ook dat graangewassen in eerste instantie in aanmerking komen om plaats te maken voor soja.

Bron: Akkerwijzer